Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Iris

Iris

Tarot, kyvadlo, i-ťing
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Karel

Karel

Astrologie, numerologie, reiki
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Alena

Alena

Astrologie, numerologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Věra

Věra

Astrologie, numerologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Kateřina Marie

Kateřina Marie

Astrologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Tarotová karta Zamilovaní

Tarotová karta Zamilovaní - charakteristika symbolu

Tarotová karta Zamilovaní odhaluje a poukazuje na potřebné hodnoty ve vztazích. Jedná se o vztahy mezi přáteli, členy rodiny, kolegy a také o milenecké vztahy. Význam karty se spojuje s věrností, odevzdaností, pochopením, úctou, tolerancí a přesto s rozhodností. Důraz je také kladen na vzájemnou komunikaci v daném vztahu. Pro každý uvedený vztah je významná svoboda jednání a vzájemná důvěra. Upřímná komunikace je základ, stejně jako sebevědomé vystupování. Ve zdravě utvářených vztazích je možné se věnovat sám sobě, svému osobnímu, ale i profesnímu růstu a ujasnění si svých životních hodnot, priorit. Na těchto základech lze dál budovat vztahy všech dalších úrovní. Žádný kvalitní vztah nesnese omezení a zábrany. Karta je symbolem vědomé práce na prohlubování sebepoznání a rozvoji osobnosti, jež se bude pozitivně zobrazovat v mezilidských vztazích.

Osobní vztahy a princip tarotové karty Zamilovaní v nich

V osobních vztazích symbol Zamilovaní, nebo Rozhodnutí poukazuje na změny. Mohou se týkat partnerství, ale i manželství. Význam karty doporučuje, že bude vhodné propojit dvě nebo více skutečností a zvolit už jen jeden směr se stabilní formou plánů a směrem, ve kterém toužíme společně vztah vést. To bude příznivě působit na oba partnery, jež tvoří vztah. Přiřazený význam karty říká, že ke spokojenému vztahu lze dospět jen tehdy, jsme-li ochotni žít a jednat s pokorou, úctou, trpělivostí, tolerancí, svobodou, nadhledem a zdravým principem odevzdanosti. Všechny vyjmenované způsoby chování a přístupu ke vztahu, lze společně propojit s partnerem odpovídajících kvalit. Nelze si nic ve vztahu vynutit. Význam karty při výkladu poukazuje na to, že je možné ve stávajícím vztahu najít hlubší souznění. To je součástí smyslu vztahů. Nedaří-li se nám to, po čem ve vztahu toužíme, čekají na nás další šance. Karta je také předpovědí pro nový vztah, opustíme-li ten stagnující, nebo pro nezadané.

Tarotová karta Zamilovaní - význam karty  Tarotová karta Zamilovaní - význam karty

Tarotová karta Zamilovaní a uplatnění v povolání

V profesní rovině máme velkou příležitost využít svého nadání pro vyjednávání s lidmi různých věkových kategorií. Cílenou komunikací máme příležitost zvládnout zadaný úkol a ujasnit si všechny své vztahy, jejich kvalitu a především ty profesní. Tam je žádoucí řešit v nich to podstatné. Symbol Zamilovaní v této oblasti především ukazuje na schopnosti a talenty pracovat v menší skupině, nebo v týmu dvou lidí. Samozřejmě význam karty také poodhaluje vyspělost v rozhodování a na základě ověřených skutečnosti či možností si svůj profesní vývoj směrovat nově. Lze očekávat období spojené s novou volbou v pracovní oblasti. Bude se jednat o změnu místa, nebo změnu přístupu v dosavadní profesi. Lze předpokládat, že se můžeme také rozhodnout pro změnu profese. To podléhá ověření si svých možností, kvalit, zkušeností a osobní discipliny, abychom se vyvarovali chyb. Přeceníme-li se, víme, co nás čeká.

Tarotová karta Zamilovaní v osobním rozvoji

Společně s významem karty Zamilovaní je nasnadě si uvědomit životní oblasti, kde se chováme povrchně, nezodpovědně a kde nám chybí odvaha či vůle k rozhodnutí udělat změnu. Základní je ujasnit si cestu, jak je pevná a směr vývoje, v němž se chceme realizovat. Nestojíme-li ve svém životě stabilně, potom hledejme, jak to napravit. Je mnoho terapeutických směrů napomáhající najít sami sebe, důvěru ve své schopnosti, jež nás dovedou ke schopnosti činit správná rozhodnutí. Symbol a význam karty Zamilovaní má blíženeckou energii.  Volba a rozhodnost, jsou principy spojené se jmenovanou kartou. Důraz je dán především na to, jak je uplatňujeme ve vztazích. Mnoho z těchto principů si můžeme prověřit při jednání s osobami narozenými právě v tomto astrologickém znamení, tj. s Blíženci a v období od 21. května do 21. června. Případně nově získaná schopnost volby se bude týkat citové oblasti osobního života, ale i ostatního jednání v dalších mezilidských vztazích, jež nás obklopují.

Autor: Marie Plášilová

Sibyla.cz - věštecký a poradenský on-line portál