Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Olga

Olga

Terapie, Shamballa, Merkabah
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Kateřina Marie

Kateřina Marie

Astrologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Agnes

Agnes

Astrologie, psychomantie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Věra

Věra

Astrologie, numerologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Karel

Karel

Astrologie, numerologie, reiki
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Tarotová karta Vůz

Tarotová karta Vůz – charakteristika symbolu

Vůz je symbolem postupu vpřed. Hnacím motorem je touha po svobodě, ctižádost, hledání ztraceného ráje nebo zcela jednoduše snaha uplatnit se. Význam karty přináší především změnu, a pohyb. Ten má být adekvátně vyrovnán klidem a pohodou. Vůz je proto symbolem učení se schopnosti dokázat vhodně střídat období klidu a odpočinku s obdobím činnosti. Je i velká pravděpodobnost podniknout důležitou cestu, jako využít možnost se přestěhovat, nebo se alespoň věnovat rekonstrukci svého bytu či domu. S významem karty přichází ochota řešit některé rodinné záležitosti nebo podniknout změny v pracovní oblasti. U stejné práce, nebo profese se projeví touha se realizovat jiným způsobem než doposud. Cíl může být buď povýšení, nebo nové využití svých schopností. V praktickém životě se téma a význam karty taktéž spojuje s rodinou a domovem, nebo s osobami narozenými v astrologickém znamení Raka tj. od 21. června do 21. července. 

Tarotová karta Vůz      Tarotová karta Vůz, Crowley tarot

Tarotová karta Vůz a uplatnění v povolání

V povolání význam karty poukazuje na krok vedený k samostatnosti. Vůz signalizuje úsilí dosáhnout úspěchu a schopnost prosadit se silou, nebo ochotou riskovat. Rizika jsou možná. Vůz je předzvěstí dobrého začátku nové dráhy a převzetí větších úkolů a zodpovědnosti. Rada a upozornění významu karty cílí k poznání, aby se včas rozpoznala snaha k přílišnému přeceňování svých sil. Uplatnění nejčastěji nacházíme v cestovním ruchu, jako v dopravě apod.

Osobní vztahy a princip tarotové karty Vozu v nich

Tarotová karta Vůz přináší do vztahu principy nových začátků a čas příprav. Zároveň přináší podněty pro vyjasňování situace ve vztahu, aby se mohl úspěšně rozvíjet. Jistě k tomu pomáhají společně prožité časy při meditaci či hlubokém rozjímání. Poznatky jsou prospěšné při řešení nejrůznějších životních příběhů. Víme, že zahledění se a ponoření se do nitra, je vhodná forma terapie. Přinese zklidnění a nalezení nových cest pro rozšířených oblastí veškerého bytí.

 Symbol Vůz je odhalením skutečnosti. Cesta dospěla k „výhybce“. Začíná nová možnost směřování partnerského života od základu. Lze vidět velmi zřetelně, k čemu se tato změna ubírá. Život sám dává zřetelná znamení. Signalizuje nadcházející proměny a jejich důležitost. Zatím to může být jen formou tušení, nevysvětlitelného pocitu loučení s dosavadními poměry. Symbol zpravidla nesignalizuje jen vnitřní proměny, ale ukazuje též na blízké či vzdálenější viditelné rozšíření vnějších životních poměrů. Nová cesta je realitou. Vyvstává otázka: „Je tato cesta i cestou mého partnera?“. Pakliže se partner snaží brzdit vývoj vztahu, vykročme bez něho. Pokud jdeme stejným směrem, je čas společně podniknout nutné vnitřní i vnější přípravy k tomu. Vyvarujme se lehkomyslného opuštění starého, důvěrně známého okolí.

Tarotová karta Vůz v osobním rozvoji

Symbol tarotového Vozu přináší podněty k sebevědomému chování, založené na nových myšlenkách a vůli vše vhodně změnit. Život se skládá z radostí, jako z nepříjemných událostí a nástrah. Tím potřebujeme projít, abychom se něco nového naučili a poznali svou emocionální odolnost, vnitřní moudrost a získali soustředěnost na cíl. Smysl života se také spojuje s naučením se sebeovládání a poznáváním sebe sama, svých emocí, svého osudu a nedovolením, aby nás ovládaly životní okolnosti. K získání vavřínového věnce vítězství potřebujeme projít životními okolnostmi s emocionální stabilitou. Pravé vítězství, dosažení cíle v životě umožní i pokorné uznání, že čerpáme svou sílu ze vzájemného propojení nebe se zemí. Tuto energii potřebujeme pro veškerou lidskou činnost, protože princip vnitřní vůle je spojován s aktivní tvorbou ve prospěch samostatného života. Toto rovněž učí daný význam tarotové karty a doporučuje, abychom si vždy dokázali uspořádat životní styl, své zázemí, věděli, co opouštíme, než se vydáme na novou cestu za poznáním a dobrodružstvím.

Autor: Marie Plášilová

Sibyla.cz - on -line poradna