Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Agnes

Agnes

Astrologie, psychomantie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Kateřina Marie

Kateřina Marie

Astrologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Petra

Petra

Tarot, numerologie, SRT, reiki
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Iris

Iris

Tarot, kyvadlo, i-ťing
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Via

Via

Výklad karet, tarot, mantika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Tarotová karta Velekněžka

Tarotová karta Velekněžka – charakteristika symbolu

Velekněžka je moudrá žena a představuje především nevědomé síly, citlivost, jemnost, intuici, předvídavost a hlubokou vnitřní jistotu i klid. Pramení to z jejího přehledu o dění. Svou intuicí rozpozná potřebné a proto je klidná, smířená. Vždy si ví rady, co má učinit. Má svůj klíč k tajemné a věčné pravdě. Ostatním je ochotna poradit, ale musí být o to požádána. Sama od sebe rady nevydává. Není to žádoucí prezentovat nevyžádané pravdy a ona to ví. Její výraz ve tváři tomu všemu nasvědčuje. Je tajemná a ví o pokladu, který střeží. Má léčitelské a prorocké schopnosti. Je jasnovidka, známa svou laskavostí, porozuměním, spřízněností a starostlivostí o druhé. Rozumí sobě a naslouchá svému vnitřnímu hlasu, své intuici. Zachovává si svou nestrannost a vždy při jednání či rozhodování se snaží vyhledávat střed, rovnováhu, soucit, soulad a pochopení. Daří se jí prezentovat tento princip, protože je zasvěcená do tajů bytí. Jejím cílem bylo dosáhnout schopnosti intuitivního poznávání okolností a souvislostí. Získala spirituální moudrost a vládu nad nevědomými silami. Zná tajemství, které teprve budoucnost odhalí.  

    Tarotová karta Velekněžka - článek symbolika tarotu Marie Plášilová Sibyla.cz                Tarotová karta Velekněžka Crowley - článek symbolika tarotu Marie Plášilová Sibyla.cz

Tarotová karta Velekněžka a uplatnění v povolání

Symbol Velekněžky v profesní oblasti v kladném náhledu poukazuje na trpělivé plnění každodenních úkolů. Víme, že se tarotová karta Velekněžky spojuje s ochotou přijímat otevřeně nové podněty pro rozhodování a naslouchání intuici, vnitřnímu hlasu. Pakliže se v daném jednání, profesním úkolu projevujeme dobře a vyváženě, adekvátně k situaci, potom naše úsilí vede ke šťastnému pocitu. Lze ho přirovnat k vedení vyšší mocí, pozitivními energiemi. Při narušení rovnováhy, překročení rozumné míry, se však takové chování stane náladovým, nevypočitatelným a dokonce nebezpečným. Pracovní vztahy, atmosféra či výsledek činnosti mohou být potom nepříznivě ovlivněny, pozor na to.

Osobní vztahy a princip tarotové karty Velekněžky v nich

Velekněžka se v oblasti vztahů uplatňuje především ve své kladné podobě. Symbolizuje hluboké vcítění se do prožitků druhých. Je schopna porozumět a naslouchat druhým. Velekněžka je se svým partnerem velmi citově a intuitivně propojena. Energii si můžeme představit jako neviditelnou nitku, jež ve vztahu lze využít v jeho prospěch. Vnímáme-li svůj vnitřní hlas, svou intuici, jistě nás dobře povede vztahem. Reakce pod vlivem tarotové karty Velekněžky jsou přirozené, spontánní a posilující potřebnou vzájemnou důvěru ve vztahu. Tu se můžeme i učit právě prostřednictvím významu karty Velekněžky.

Tarotová karta Velekněžka v osobním rozvoji

Tarotová Velekněžka je archetypem, jež slouží k upozornění, že nemusíme obětovat svou sílu, abychom mohli zůstat jemní, citliví k sobě, ale i druhým. Nemusíme se vzdávat své jemnosti, abychom mohli být silní. Pramenící silou navodíme stav harmonie a nezávislosti. Potom nemáme žádnou práci se sebou samými, se svou osobností. Jsme harmoničtí ve stavu přítomného stavu sebedůvěry, kdy vnímavost proniká hluboko pod povrch věcí. Vidíme-li vnitřním zrakem znaky vnějšího světa, plně mu důvěřujeme. Záměrem je se ponořit do hluboké duchovnosti a požívat stav vyššího napojení. Velekněžka vše dokonale ukrývá a ti, jež chtějí její tajemství poodhalit, se o to mají zasloužit a na získané informace se připravit. Takový je zákon. Tajemství ukrývané Velekněžkou se řadí do kategorie tajných nauk. I my se v její společnosti můžeme vydat specifickou cestou, abychom se přiblížili víc sami k sobě.

 

Autor: Marie Plášilová

Sibyla.cz on-line věštecký a poradenský portál - astrologie, numerologie, věštění, tarot, karty

 

                         

 Zpět na přehled článků