Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Agnes

Agnes

Astrologie, psychomantie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Carol

Carol

Astrologie, numerologie, karty
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Alena

Alena

Astrologie, numerologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Olga

Olga

Terapie, Shamballa, Merkabah
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Via

Via

Výklad karet, tarot, mantika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Tarotová karta Velekněz

Tarotová karta Velekněz – charakteristika symbolu

Velekněz v tarotu je průkopníkem v přijímání zkoušek a výzev, s nimiž se má vypořádat, aby mohl růst a dále se vyvíjet. Mottem této tarotové karty je přijetí životních výzev. Znázorňuje schopnost a potřebu učit se tomu, jak „kráčet po mystické stezce a obsáhnout přitom potřeby každodenní existence“. Výzvy podstupujeme a přijímáme je s vědomím se zdokonalit. Princip Velekněze nás prověřuje ve víře. Tu je vhodné si uvědomovat. Potřebujeme ji mít při získávání zkušeností. Jeho symbol vypovídá i o rodinných situacích, kde získáváme vzory a podněty k duchovnímu životu. Je to místo spojení s velkým prověřením praktik a uplatnění víry. Současně to samozřejmě vede k zocelení osobnosti. Takže získané zkušenosti nás posunou dál. Na počátku má symbol Velekněze moc rozšířit naše vědomí. Poukazuje na skutečnost, abychom mohli cokoliv nového začít, je nutné očistit se od všeho starého. Výzvy a příležitosti nám otevírají nové světy a vedou nás ke změnám tužeb, představ o sobě samých i životním stylu. To je cesta, jak stát více sami při sobě. Z pohledu psychologie představuje tarotový Velekněz vnitřní princip rodiny projevující se navenek. Především se to prezentuje v chování ve vztazích s nejbližší rodinou, ale i s ostatními lidmi v okolí. 

Osobní vztahy a princip tarotové karty Velekněze

V osobních vztazích se v souvislosti s významem Velekněze jedná o období, kdy roste vzájemná důvěra a náklonnost. V tuto dobu se posilují ideály, morální hodnoty a osobní ctnosti. Rozpoznání jejich kvality se stane v partnerském vztahu potom rozhodující. Smysl karty je spojován se spiritualitou a hledáním vnitřního vůdce. Je žádoucí vždy v daném partnerství najít roli učitele, kdy moudrost převyšuje povrchnost. Učitelem ve vztahu můžeme být my. Je ale žádoucí, aby se role střídaly. Základním principem je dokázat si tyto role vždy vhodně vyměnit. Uměním je rozpoznat, kdy a pro koho nastal vhodný čas obsadit roli, tj. učitele nebo žáka. Společné meditace budou pomáhat k duševní spřízněnosti a k ochotě učit se jeden od druhého. Společně s významem karty Velekněze čekají na partnery procesy společného učení se a uvědomování si souvislostí. Ve vztahu posunuje význam Velekněze do popředí jeho duchovní aspekt. On říká i to, že důležitější než sexualita mezi partnery, je vědomí duševní spřízněnosti. 

Tarotová karta velekněz - význam symbolu               Tarotová karta Velekněz - význam symbolu

Tarotová karta Velekněze a uplatnění v povolání

V oblasti pracovních aktivit nám tento tarotový symbol přichází připomenout, abychom si  v této oblasti uchovali standard v jednání a uvědomovali si morální zásady. Ty je vhodné prosazovat i nadále. Tento symbol říká, že v pracovní oblasti toužíme po uznání, úspěchu a po jistotě. Tu nám má přinést pracovní zařazení. V souvislosti s významem Velekněze je vhodné si vybrat profesi, ve které se budeme moci i duchovně realizovat. Pakliže se budeme chtít realizovat v oblasti obchodu, cílem je, aby se uchovávala zásada spolupráce a vše, co vyplývá z kvalitní spolupráce, plnění vzájemných závazků, nebo slibů.

Tarotová karta Velekněze v osobním rozvoji

Tarotový Velekněz se spojuje s tou částí nitra, jež vždy ví, jak projevovat svou nejsvětlejší podstatu ve vnějším světě. Stejný princip představuje i astrologické znamení Býka. Proto tato tarotová karta je zasvěcena astrologickému znamení v Býku. Je to znamení povolané k tomu, aby spojovalo vnitřní struktury s vnějšími. Pro osobní rozvoj Velekněz říká, abychom pracovali na rozvoji důvěry ve své vůdcovské schopnosti a zároveň se prohlubovala intuice, nebo se oživovala dětská zvídavost. Karta zároveň poukazuje na prožívání udělovaných lekcí. Je pravděpodobné, že nás mnohé mohou naučit osoby narozené ve znamení Býka. Je vhodné přijmout jejich moudrost v souvislosti s danou lekcí nebo úkolem. Velekněz prostřednictvím moudrosti řeší určité problémy, jako tak činí zrozenci v Býku. Získávání důvěry se týká i rodinného zázemí. I tato oblast je často podrobena zkoušce. V souvislosti s osobním rozvojem pod vlivem Velekněze nastává vhodná doba k tomu, abychom byli tvůrčí a snažili se zharmonizovat svůj osobní, rodinný i partnerský život. Je dobře vytvářet osobní aktivitu a projevit opravdový zájem řešit vhodně dané situace, se kterými se spojuje princip karty. Tento karetní symbol nám všem moudře radí a říká o vhodnosti, abychom naslouchali svému vnitřnímu hlasu a plně si důvěřovali. S důvěrou jde v ruku v ruce skutek a čin. Už víme, že potřebujeme konat a vyjednávat.

Autor: Marie Plášilová

 

Sibyla.cz on-line veštecký a poradenský portál

 

  Zpět na přehled článků