Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Lenka

Lenka

Astrologie, EFT, SRT
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Alena

Alena

Astrologie, numerologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Adam

Adam

Astrologie, tarot, regrese
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Via

Via

Výklad karet, tarot, mantika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Věra

Věra

Astrologie, numerologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Tarotová karta Spravedlnost

Tarotová karta Spravedlnost – charakteristika symbolu

Ústřední postavou na kartě je bohyně „Spravedlnost“. Je vyobrazena sedící na trůně mezi dvěma pilíři. Ty vyjadřují protiklady. Bohyně je oblečena do roucha a zahalena do honosného pláště, zdobeného zlatem, což jí dodává větší váženost. Nemívá zavřené oči ani uvázaný šátek přes ně. I kdyby tomu tak bylo, vždy bude z její tváře a jejího výrazu osobnosti zřejmá vnitřní rovnováha. Bohyně vyjadřuje ukotvení v přítomnosti a udržující rovnováhu mezi pohybem vzhůru, nebo dolů. Vnímá prostor a čas a ví, že každá energie potřebuje najít svůj správný směr. Svědčí o tom držení magického meče a vah při rozhodování. Rovnováha, kterou karta v celém karetním systému tarot zastupuje, vyžaduje, aby vše, co jednou začalo, také skončilo. Každá událost má svůj začátek, ale i konec. Častější uvědomování si tohoto principu prospěje, ať už se nacházíme v jakékoliv životní situaci. Karta Spravedlnost a její význam se spojuje s astrologickým znamením Vah. Astrologické Váhy a jimi vyznačené období je spojeno řeckými písmeny „alfa“ na znamení začátku a „omega“ ilustrující završení, čili konec. Symbol rovněž poukazuje na vyrovnaný stav ve všech čtyřech úrovních: mentální, citové, duchovní a fyzické. Je to znamením opravdového vedení na cestě za hledáním rovnováhy a vnitřního míru, který přichází z nitra každého z nás. 

Tarotová karta Spravedlnost  Tarotová karta Spravedlnost, Crowley

Tarotová karta Spravedlnost a uplatnění v povolání

Význam karty v této oblasti znamená, že projdeme spravedlivou konfrontací se svými činy. Vždy vrací spravedlivě vše, co uděláme. Karta je symbolem vysoké míry zodpovědnosti a prezentuje zákon vyváženosti, neboli zákon příčin a následků. To vše můžeme ve svých profesích uplatnit. Příběh této tarotové karty poskytuje dobrou radu, jak se zachovat v rozhodujících chvílích. Ta zní: „Nalezněme v sobě vnitřní bod vyváženosti a harmonie, podporujme svou sebedůvěru a hlubokou víru ve vyšší spravedlnost. Vyvarujme se ukvapeného rozhodování a posuzování jakýchkoli mimopracovních událostí, pokud není dostatek informací a emotivního nadhledu. Oprostěme se od posuzování a kritizování činností, pokud nemáme pro danou situaci lepší řešení. Raději analyzujme nejprve událost s vědomím možného rozsahu a potom jednejme. Učme se neustálému procesu znovunalezení vlastního středu. Věřme své intuici. Vnitřní moudrost nás vždy povede správným směrem, jak se v profesní sféře prosazovat.

Osobní vztahy a princip tarotové karty Spravedlnost v nich

Ve vztahové oblasti vyzvedává význam dané karty především princip poctivosti a vyrovnanosti. Nevystihuje bezpodmínečně uvolnění a klid, ale schopnost postoupit vpřed. Může symbolizovat jak harmonický poměr sil, tak i důležitou rovnováhu. To je pro harmonický vztah žádoucí. Jinak se vztah dříve či později rozpadne. Princip vyrovnání u této tarotové karty spojuje zároveň vnitřek i vnějšek. Mnoho vztahů uvadne zevnitř, když se partneři pokusí o nemožné, tj. učinili-li pokus pojistit svou vzájemnou lásku uzavřením smlouvy. Ovšem láska je dítětem svobody! Pokud ji zavřená či spoutaná, je to první krok k jejímu zničení. Význam karty radí vyvarovat se jakémukoliv procesu spoutávání a nevytvářet na druhého partnera tyto pasti.

Tarotová karta Spravedlnost v osobním rozvoji

Období, kdy vládne astrologické znamení Vah, je možnost vždy znovu nastolit rovnováhu, harmonii a pořádek v konkrétní oblasti svého života, pakliže si to situace vyžaduje. Rovněž lze urovnat, nebo učinit pokus o zklidnění vztahů se zrozenci ve Vahách, nebo se zamyslet v jaké kvalitě vztahy jsou. Význam karty poodhaluje nadcházející období vhodné pro „úklid“ v oblasti zdraví, financí, nebo právních záležitostí. Doba přeje i k předkládání návrhů, psaní, publikování a výzkumné činnosti. Obecně vzato symbol poukazuje na uspořádání svého životního stylu a zbavení se zbytečností. Bude-li dojem nepřehlédnutelný, že v něm vládne chaos, je třeba konat. Zároveň vyvstane silná touha vyjasnit určité záležitosti, nad kterými se už uvažuje. Projeví se vysoká míry vlastní zodpovědnosti. Ta poukazuje na nutnost činů, protože se nic nedostává zadarmo. Co se nám dostane „odměnou“, za to vše si sami neseme zodpovědnost. 

Autor: Marie Plášilová

Sibyla.cz - on -line poradna