Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Adam

Adam

Astrologie, tarot, regrese
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Agnes

Agnes

Astrologie, psychomantie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Lenka

Lenka

Astrologie, EFT, SRT
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Petra

Petra

Tarot, numerologie, SRT, reiki
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Via

Via

Výklad karet, tarot, mantika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Alena

Alena

Astrologie, numerologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Tarotová karta Poustevník

Tarotová karta Poustevník – charakteristika symbolu

Symbol Poustevník je archetyp moudrosti. Šíří světlo, ukazuje cestu a moudře vede. Moudře čerpá ze svého vnitřního světla a životních zkušeností. Ty jsou neocenitelným zdrojem při pomoci ostatním na jejich životní cestě. Tarotový Poustevník je spojován s astrologickým obdobím Panny a s jejími zrozenci. Pro ně je charakteristické zaměření se na detaily. Další vlastnosti jsou: smysl pro organizování a pro krásu. Stavy rozjímání přibližují nádheru a půvab. Soustředěnost na detaily umožní kvalitně si podle nich uspořádat život a dokázat přitom odhalit své pravé rysy osobnosti. V tomto postoji nás lidé z okolí budou více chápat a lépe nám porozumí.

 

Tarotová karta Poustevník         Tarotová karta Poustevník, Marchetti

Tarotová karta Poustevník a uplatnění v povolání

V profesi nás význam spojení s touto tarotovou kartou povede k uvědomění si, co skutečně toužíme dělat, čemu máme věnovat svůj čas a aktivitu. Přehodnocení je považováno za úspěšné, pokud ztrácíme dojem smysluplnosti a kdy nedosahujeme žádaného uznání, což je předpoklad pro ocenění a dosažení výdělku. Při této činnosti vyhodnocení si můžeme nově rozvrhnout jak nejlépe rozdělit úkoly spojené s vykonávanou prací. Tento proces by měl být zaměřen na skutečné poslání. Je vhodné vnímat, zda současné pracovní zařazení je pravým posláním.

Osobní vztahy a princip tarotové karty Poustevník v nich

V osobních vztazích karta Poustevník často poukazuje na osamělost ve vztahu. Hlavní její smysl spočívá v jistotě a hlubokém poznání co je pro nás opravdu zásadní. To se projevuje jako zralejší forma lásky, tj. dobrovolné omezení se ve prospěch hlouběji prožívaného života ve dvou. Rovněž může přijít stav, kdy při ponoření se do nitra blízkého člověka můžeme být zcela vtaženi zpět k sobě samým. Pak mohou vyplout oblasti našich stínů a strachů. Je žádané před nimi neuhýbat, ale snažit se nacházet pro ně řešení. Přijde uvědomění, že povrchně žité vztahy nám už nemohou celistvě naplnit srdce. Vztah je tudíž málo prosycen skutečnou láskou a jeho konec se blíží. V opačném případě se vztah prohloubí.

Tarotová karta Poustevník v osobním rozvoji

Zde význam karty představuje silnou touhu následovat svůj životní cíl a smysl života. Ten má pro nás obrovský význam. Poustevník připomíná, že bychom měli umět rozpoznat etapu, kdy je vhodné uzavřít některé zásadní životní záležitosti a vnést do života řád. Následně bude život harmoničtější a ve větším souladu s nejhlubší osobní podstatou. Karta také poukazuje na potřebu a důležitost něco ukončit, nebo naopak zase začít. Jedná se o lidi starší než my, nebo o zrozence v Panně. Jsou a budou pro nás čímsi významní. Ve všem konání máme vycítit hlubší podstatu a najít smysl toho co děláme, protože jinak dáme přednost samotě. Měli bychom zvážit možnost uchopení vůdčí role, nabízí-li se. Jedná se o případ, kdy nitro napoví a poodhalí, že je to součást osobní cesty.            

Poučení významu karty spočívá i v uvědomění si prostoru, který nám byl pro tento život dán. Mezi vytyčenými hranicemi se snažíme žít v lidské pospolitosti. Velmi jsme přivykli žít ve vazbách na rodinu, přátele, životního partnera apod. V době, kdy dochází k narušení určitého vztahu, přichází pocit paniky. Je veden strachem ze samoty. Je vhodné proto projít hranicí samoty, abychom pocítili splynutí s Vesmírem. Jenom po tomto prožitku můžeme navazovat kvalitní vztahy a netvořit si v nich závislost. Ta svazuje lásku a svobodné projevování se uvnitř vztahu. Na to bychom měli brát zřetel. To je cesta ke spokojenému a radostnému životnímu stylu.

Autor: Marie Plášilová

 

Sibyla.cz - on -line poradna