Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Iris

Iris

Tarot, kyvadlo, i-ťing
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Alena

Alena

Astrologie, numerologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Olga

Olga

Terapie, Shamballa, Merkabah
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Via

Via

Výklad karet, tarot, mantika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Adam

Adam

Astrologie, tarot, regrese
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Kateřina Marie

Kateřina Marie

Astrologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Tarotová karta Císařovna

Tarotová karta Císařovna – charakteristika symbolu

Tarotová „Císařovna“ má k životu přistup z pozice lásky. Její záměr je být co nejvíce v jednotě s moudrostí, protože jenom tak budete schopna dostatečně odolávat své slabosti, což je příliš se podbízet svému okolí. Nebude proto znásilňovat běh věcí a událostí, ani lpět na tom, aby se citové záležitosti odehrávaly podle jejích představ. Nepotřebuje tak nic přehnaně chránit a netouží ovládat. Císařovna už umí navodit rovnováhu v dávání, ale i braní. Je pro ni stejně příjemné lásku vysílat jako přijímat. Je-li Císařovna sama se sebou v harmonii, je její srdce plné důvěry a vyváženosti k potřebám svým i druhých. Tarotová „Císařovna“ ztělesňuje uzdravující sílu lásky. Chlácholí a podporuje. Připomíná, že láska prosycená moudrostí je dost silná na to, aby její proud naplňoval a podporoval druhé. Může ve stejné míře obejmout všechny kolem sebe, jako sebe samu.      

Tarotová karta Císařovna          Tarotová karta Císařovna   

Tarotová karta Císařovna a uplatnění v povolání 

Princip „Císařovny“ se velmi dobře uplatňuje v profesní seberealizaci. Tvůrčí energii, se kterou ona vládne, využívají především umělci, spisovatelé, ale i hudebníci. Podobně s ní pracují inženýři, technici, návrháři, ale i učitelé, vychovatelé apod. Všeobecně se především její vliv a princip uplatňuje v profesi při změnách, obnově, růstu či vývoji a změně pracovních podmínek, ale i místa. Na změny, případně nové začátky profesní dráhy, bychom se měli připravit. To je poselství dané karty.  

Osobní vztahy a princip tarotové karty „Císařovny“ v nich

V mezilidských vztazích se „Císařovna“ uplatňuje a projevuje s možností obnovy, kvalitním rozvojem apod. Její znamení je: přijímání, formování, plnost, krása, plodnost, oddanost a schopnost vcítění se. Ženám v partnerském vztahu ukazuje, jak je vhodné rozvinout svou ženskost, uplatnit ženským principem a žít svou vnitřní ženu vně svého vztahu po partnerově boku, ale i v osobním životě. Mužům v partnerství „Císařovna“ říká, aby si uvědomili, co pro ně zosobňuje ideální dovršení ženskosti, co u ženy hledají, a zda to u své partnerky našli. Co s ní prožívají, jak do vztahu nechají vstoupit blízkost a intimitu. Chtějí-li muži, potom jim citlivá žena pomáhá řešit potlačené stránky osobnosti, ukazuje jim senzibilitu, něžnost, emocionalitu, ale i zranitelnost.

Tarotová karta Císařovna v osobním rozvoji 

Při náhledu na okolnosti osobního rozvoje „Císařovna“ poukazuje na lásku a ženskou energii. Ta si zaslouží více pozornosti. Využívání vlivu ženské energie se nám v životě bohatě odmění. Její princip je vyváženost mezi láskou dávající i přijímající. Rovněž poukazuje význam karty na dobrou kondici citové stránky osobnosti. „Císařovna“ je také připravena řešit záležitosti týkající se významných žen ve svém životě. Jedná se o vztahy k autoritativním ženám, tj. matka a další ženy, jež hrají v životě významnou roli, jako jsou učitelky, vychovatelky, ale i starší kolegyně, přítelkyně a ženy s oporou pro citovou stránku. S tímto symbolem, tj. „Císařovna“ lze nacházet možnosti zrodu nové oblasti. Ten se promítá do všech životních etap a oblastí. Sledujeme-li vědomě, jak a kdy se začal náš proces zrodu a změny utvářet, potom si osvojíme její poselství, a o to jde. Tyto schopnosti máme podle rady významu karty dobře využívat, tím bude naplněn jeden z Vesmírných zákonů „Dávání a přijímání“, jež je právě v tarotu přiřazen k danému symbolu. A v Jungově psychologickém pojetí představuje význam karty princip ženské přirozenosti – animu. 

Autor: Marie Plášilová

Sibyla.cz on-line poradenský portál

 

 

 Zpět na přehled článků