Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Iris

Iris

Tarot, kyvadlo, i-ťing
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Agnes

Agnes

Astrologie, psychomantie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Olga

Olga

Terapie, Shamballa, Merkabah
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Lenka

Lenka

Astrologie, EFT, SRT
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Alena

Alena

Astrologie, numerologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Tarotová karta Císař

Tarotová karta Císař – charakteristika symbolu

Císař ve své podstatě velmi rád objevuje vše nové, je zvědavý, nápaditý a iniciativní. Obohacuje ho, když je v čele získávání zkušeností. K tomu mu pomáhá cestování, dobrodružství na cestách. Rád poznává nové světy, kultury a zvyky. Důvodem je získávat opravdové poznatky a prožitky. Libuje si, když může dávat věcem a událostem stabilitu, aby měly pevný základ. Má rád bezpečí, jistotu a řád pro všechny zúčastněné, ale i pro sebe samotného. „Císař“ je propojen převážně s astrologickým znamením Berana a elementem ohně, proto má příležitost využívat sílu ohně i slunce. Je pro něho velkým zdrojem síly i motivace, jež tolik potřebuje pro realizování či prosazení své osobní moci a principu vůdcovství. Je odpovědný, spolehlivý, ale někdy až moc posedlý svou „pravdou“.

Tarotová karta Císař         Tarotová karta Císař       

Tarotová karta Císaře a uplatnění v povolání

V profesi se bude „Císař“ uplatňovat především ve vedoucích pozicích. Jeho osobní, ale i profesní hodnoty a vzdělání se budou velice prospěšně promítat do jeho pracovní sféry. Tam může dosahovat díky své vytrvalosti, houževnatosti a získaných znalostí přesnosti cílů, tj. postu, jež si dříve předsevzal. Je připraven ve své profesi zaujmout významné místo, dobře vést svěřený úsek, nebo být kvalifikovaných správcem svého oboru v podnikání. „Císař“ se dobře uplatní i v ozbrojených složkách, je ve své podstatě bojovníkem, vůdcem.

Osobní vztahy a princip tarotové karty „Císaře“ v nich

Vztahy pod symbolem „Císařem“ jsou charakteristické mužskou, dominantní energií, autoritou a principem moci. Pro muže je vhodné ve vztahu uplatnit svou přirozenou mužskou roli, jež jim byla vyhrazena. Ženy se mohou učit sebevědomě vyjednávat se svými mužskými vzory a přijmout je. Pro partery je základní, aby každý z nich měl svou osobní silu pod kontrolou a dokázali přijmout své partnery v rovnosti. Muži i ženy mají v sobě určitý poměr principů mužské a ženské energie. Podle toho se potom chovají a jednají. Symbol „Císaře“ doporučuje naučit se poznat svůj díl principu, jež se podílí na harmonii vztahu. Žena si má prosadit svou ženskou přirozenost a muž se učí zdravě prosazovat své mužské prvky osobnosti. Pokud dovolíte „Císaři“, aby vládl, bude vládnout. Svou silou a mocí může narušit harmonii vztahu. Ženy mají úkol v tomto vtahu situaci zjemnit a doplnit svou ženskou energií, vždy být připraveny stát se rovnocenným partnerem. Mají shodnou sílu, charisma jako jejich partner a schopnost uvědomovat si svou osobní moc, statečnost, zodpovědnost a duchovní sílu.

Tarotová karta Císař v osobním rozvoji

Význam karty poukazuje na schopnost prosazovat svou osobní moc. Je představitelem uvědomování si a ověřování si svých vůdcovských schopností. Rovněž karta naznačuje na skutečnost uvědomit si svou soběstačnost po všech stránkách, tj. mentální, citové, duchovní, fyzické a finanční. Karta poodhaluje připravenost a odhodlání, jak si stát za svým zvoleným cílem, za svou zvolenou kariérou či za celkovým životním stylem. „Císař“ předznamenává i dobu pro cestování. I tyto aktivity, tj. podnikání cest za poznáním, přispívají k osobnímu rozvoji jedinců. Vliv „Císaře“ také poukazuje na možnosti, jak úspěšně vyřešit otázky týkající se osob narozených v astrologickém období Berana, nebo s lidmi mající k nám autoritativní moc.


Rozhodně „Císař“ ukazuje na čas, kdy se máme pustit do něčeho nového, významného a vnímat své příležitosti. Doporučuje žít současným okamžikem, abychom mohli dobře využít svou současnou příležitost k prosazení svého plánu. Základní je, udržet si vysokou osobní hladinu vnitřní síly. Proto bděme a buďme připraveni na svou jedinečnou příležitost. Využijeme-li motivující vliv karty, dosáhneme naplnění svých představy o prioritních schopnostech. 


Autor: Marie Plášilová

Sibyla.cz věštecký a poradenský on-line portál

 

 

 Zpět na přehled článků