Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Alena

Alena

Astrologie, numerologie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Carol

Carol

Astrologie, numerologie, karty

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Lenka

Lenka

Astrologie, EFT, SRT

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Olga

Olga

Terapie, Shamballa, Merkabah

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Kateřina Marie

Kateřina Marie

Astrologie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Významy karet

Tarotová karta Blázen

Tarotová karta Blázen značí období nových začátků a změn, kdy je moudré aplikovat do situací dětský, nevinný, nezatížený způsob myšlení a hravost. Symbol tarotové karty Blázen upozorňuje na možnost využít získané obohacující zkušenosti, zároveň však varuje před přílišnou lehkomyslností, naivním chováním a jednáním. Více ...

Tarotová karta Mág

Tarotová karta Mág je symbolem osobnosti, jež využívá odvážnou komunikaci a aktivní, přesně načasované jednání. Význam karty Mága signalizuje všestrannost, vůli, diplomatické schopnosti, jež lze využít v nejrůznějších situacích a oblastech. Odvrácená tvář Mága však varuje před manipulací, nešikovností, ale i před chybným časovým odhadem a tím i nepřirozeným vývojem událostí. Více ...

Tarotová karta Velekněžka

Tarotová karta Velekněžka je symbolem a archetypem ženskosti, dávno objevených pravd i tajemství. Představuje princip intuice, nezávislosti a sebedůvěry. Zároveň znázorňuje odhodlání udržet rovnováhu mezi silou a jemností. Působí s rozvahou a rovnovážně na schopnosti jedince. Ti potom v sobě nacházejí pramen veškerého bytí, jež je hlavní téma významu tarotové karty Velekněžka. Více ...

Tarotová karta Císařovna

Tarotová karta Císařovny se především představuje jako princip lásky naplněné moudrostí se schopností lásku dávat a přijímat. Dále se její vliv spojuje s cykličností, harmonií přírody, růstem, plodností, novým životem a psychickým zdravím. Císařovna je obrazem ženy, matky, laskavé ženy, jež dokáže citlivě vládnout. Je symbolem přirozené ženské autority, vznešeného chování, sebedůvěry, harmonie a krásy. Více ...

Tarotová karta Císař

Tarotová karta se symbolem „Císaře“ představuje základní princip moci, autority, řádu, disciplíny a vůdcovství. Rovněž je průkopníkem, vůdcem, stavitelem, tvůrcem a vizionářem. „Císař“ umí prosazovat své sebevědomé chování, vůli, využívá vlivu na ostatní a drží si zásadu pevně držet svůj život pod kontrolou. Ctí své ambice dosahovat svých předsevzatých cílů, přičemž respektuje etický kodex. Více ...

Tarotová karta Velekněz

Tarotová karta Velekněz symbolizuje učitele, rádce, důvěrníka nebo terapeuta, jež nás povede v době, kdy potřebujeme porozumět obsahu svého života. Velekněz je spojen i s principem lekcí a životních výzev. Představuje duševní sílu, moudrost, vyšších duchovních cíle, smysl života, získávání odpovědí spirituálního a filosofického charakteru. Více ...

Tarotová karta Zamilovaní

Tarotová karta Zamilovaní odkazuje na mezilidské vztahy, komunikaci, nalezení a uplatnění sebe sama v rámci společnosti a vztahů mezi lidmi. Význam karty se spojuje s věrností, odevzdaností, pochopením, úctou, tolerancí a přesto s rozhodností. Karta je symbolem vědomé práce na prohlubování sebepoznání a rozvoji osobnosti, jež se bude pozitivně zobrazovat v mezilidských vztazích. Více ...

Tarotová karta Vůz

Tarotová karta Vůz je symbolem cesty, změny, sebeovládání, vůle, ale i volby, hledání rovnováhy a stability. Pakliže dokážeme přijmout působící vlivy a úkoly spojené s tímto symbolem, budeme směřovat ke specifickému cíli. Úspěch bude zaručen. Symbol Vozu má pro nás i varování. Upozorňuje na vyčerpanost, nehodu, shon, přehnané cíle a nezdravé ambice. I přes tato varování je význam karty Vozu považován za velmi pozitivní. Více ...

Tarotová karta Síla

Tarotová karta "Síla" představuje odvahu, sílu a odhodlání, které se učíme objevovat a používat v pravý čas. Hlavním tématem této karty je především duchovní - vnitřní síla a její objevování a používání v praktickém životě. Karta Síla v sobě nese i prvky lásky, laskavosti, pochopení a ovládání svých vnitřních sil nebo emocí. Karta nabádá k vypořádání se s vnitřními démony, emocemi, zlostí, ale i chtěním, urputností či pudovostí. Více ...

Tarotová karta Poustevník

Tarotová karta Poustevník je základním principem završení, dokončení, poznání a rozjímání. Navozuje atmosféru vnitřního klidu, vnitřní reflexe a introspekce. Poustevník vyjadřuje touhu až dychtění po moudrosti a uchování si nezávislosti. Je kartou vyjadřující ústraní a vnitřní zastavení či meditace. Cílem je spojit v sobě dva extrémy, tj. hloubku prožitku a vrchol poznání. Rovněž je moudré přivítat schopnost být sám sebou, sílu, jež tento stav provází. Více ...

Tarotová karta Kolo štěstí (Osudu)

Tarotová karta Kolo osudu je spojována s principem hojnosti, úspěchu a rozmachu, ale i osudovými událostmi, nad nimi nemusíme mít přímo kontrolu. Symbolizuje cykličnost, změny, konec a nový začátek dávající životu nový směr. Význam karty rovněž znázorňuje bdělost, stav probuzení a vnímavosti vůči životním šancím. Ty vnesou do života více hojnosti, štěstí, rozmachu a připravenost vnímat nové signály vybízející k tvořivosti. Projev svobodné volby, podpoří plnění si svých životních úkolů. Více ...

Tarotová karta Spravedlnost

Spravedlnost charakterizuje základní princip vyrovnání a rovnováhy. Je také symbolem rozhodování, pravdy, řádu, vyjednávání, práva a zákonností. Z astrologického pohledu symbolizuje znamení Vah rovnováhu a její vyhledávání, spravedlnost, logický úsudek, ale i vize a znak čistého svědomí. V každodenním životě Spravedlnost znamená, že okolí vrací zpět ozvěnu. Probíhá konfrontace. V dobrém i ve zlém se zobrazují následky činů. Více ...

Tarotová karta Viselec

Tarotová karta Viselec je symbolem prozření a rozpoznání svazujících rutinních vzorců. Význam karty odhaluje především stav odpoutanosti od prožívané skutečnosti. Doporučuje se nechat projevit osud, dát prostor k aktivitě druhým lidem. To platí převážně ve vztazích. Pro naučení se vidět události novým způsobem, je nutné narušit stereotyp. Ten brání ve vývoji a růstu. Více ...

Tarotová karta Smrt

Smrt je symbol znovuzrození, odpoutání a uvolnění se z pout. Charakterizuje schopnost vytvářet nové struktury a vazby. Je to čas pro transformaci a proměnu. Nové hodnoty obohatí náš život. Proto je moudré se zbavit starých a svazujících zvyků, vzorců chování a myšlení. Zároveň s tím odejdou pocity strachů a nedůvěry. Více ...