Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS
Vladimír

Vladimír

Astrologie, psychoterapie
Offline - volejte později
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Dobrý den, jmenuji se Vladimír a vítám Vás na mém profilu.

Můžete mi zavolat, pokud si předem koupíte kredit na 15, 30, 45 nebo 60 minut konzultace. Po zaplacení vás bude kontaktovat administrátor a domluví s vámi termín hovoru. Koupit kredit.
 
Nebo pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text vaší otázky na číslo 903 55 60. Více informací o odesílání SMS najdete zde. Cena 1 SMS je 60,- Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, www.platmobilem.cz.

Co se má stát, to se stane

Narodil jsem se 14.7.1964 v 13:41 v Praze, žiji v jižních Čechách. Patřím k sofistikovaným Čarodějům typu Albuse Brumbála. Už v 6. třídě jsem se zájmem četl legendární Rejdákovy a Drbalovy Perspektivy telepatie v prvním vydání z roku 1970. Vystudoval jsem inženýrskou geologii, hydrogeologii a geofyziku na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. Už na této vysoké škole jsme se při mapovacím kurzu učili pracovat s proutkem a virgulí. U hornin, minerálů, rud, půdy a vody jsem poznával, jak rozumět duši přírody. Potom jsem pracoval jako podnikatel, manažer a ředitel rodinné zahraničně obchodní firmy. Zásadní životní zlom přišel s rakovinou mé ženy. Najednou už nic nebylo stejné jako dřív. Během mnoha let léčení jsme se seznámili s přírodní, alternativní, holistickou medicínou i tradičními naukami dávné moudrosti lidstva. Zjistil jsem, že je to místo, kam patřím.

Nejdříve se naučit

Postupně jsem vystudoval psychoterapii na Pražské psychoterapeutické fakultě, semináře výklad snů, hagioterapie, náboženskost člověka, fenomenologie, daseinsanalýza, arteterapie, muzikoterapie, Gestalt terapie, Rogersovská psychoterapie, výcvik v daseinsanalytické a psychodynamické psychoterapii, kurz aplikované psychologie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, kurz koučinku akreditovaný ICF – TASC, The Art and Science of Coaching, školu klasické astrologie, hlubinnou abreaktivní psychoterapii, tarot, kunsthistorii na Rudolfinské akademii AS Praha a další kurzy. Pracoval jsem jako firemní lektor, kouč, trenér, školitel soft skills, managementu a marketingu pro naše přední vzdělávací společnosti.

A pak zapomenout

Toto vzdělání mi potvrdilo známé pravidlo. Když chcete v nějakém oboru vyniknout a něčeho dosáhnout, naučte se, co nejvíce můžete – a pak to všechno zapomeňte. Také já jsem zapomněl. Informace a znalosti nepoužívám v životě ani při konzultacích s klienty, pouze při psaní článků a přednáškách. Přes to zapomnění jsem jedním z mála lidí, kteří umí kvalifikovaně propojit moderní psychoterapii, psychologii, fyziku, filosofii, religionistiku, sociologii a jiné vědy s čarováním a magií.

sibyla vesteni karty online tarot

Věci jsou takové, jaké jsou

Opravdový terapeut nepracuje s naučenými metodami. Ví, že nic neví. Také já jsem každý den vždy s pokorou v první třídě, neznám klienta, nic o něm nevím, nerozumím jeho životu. Nemám žádné předpoklady. Ale vím a doufám, že mi „něco“, Bůh, intuice, instinkt, šestý smysl, zkušenost, to je jedno, napoví, o co jde, co se děje, co s tím a kudy z toho ven. A je jedno, jestli použiji horoskop, tarot, kyvadlo nebo jinou metodu či terapii. Podstata všech věcí je jednoduchá. Jestliže něco děláme složitě, znamená to, že tomu ještě pořádně nerozumíme.

Bolest

V životě jsem na vlastní kůži poznal a pochopil, jak trápení a bolest může proměnit život k lepšímu, jak se dá i v největší tísni a úzkosti nalézt význam, smysl, láska, klid. To nejsou plané řeči pro lacinou útěchu, to je skutečnost. Už Platón věděl, že se měníme a vyvíjíme pouze otřesem, vykolejením, setkáním s chorismem, hranicí tohoto hmotného a jiného, astrálního, onoho světa. Čínsky se krize píše dvěma znaky – nebezpečí a šance. Člověk má dvě možnosti. Skončit život nebo jít dál. Pokud neskočíme pod vlak, je vše OK. I po sebedelší noci vždy přijde nový den. Pomůžu vám, abyste na ten nový den s nadějí vydrželi čekat.

Síla

Povím vám příběh. Jsou dva lidé, je jedno, jestli muž nebo žena, kteří prožijí velmi těžké emoční nebo životní trauma, zranění, ztrátu. Jeden člověk skončí v hluboké depresi, zhroucený, paralyzovaný v ústavu na lécích, případně odejde sám ze světa. Druhý člověk se zhluboka nadechne, zatne zuby, napne svaly, napřímí se, zvedne hlavu, zařve a jde dál, přežije. Na první pohled jsou oba lidé stejní. Kde je rozdíl? V resilienci, schopnosti po pádu vstát a znovu stoupat. K tomu je třeba síla, vitalita, motivace. Nezáleží na tom, kde se vezme, jestli z talismanu, rituálu, terapie, podpory, rady, blízkých lidí, lásky, práce, nového smyslu. Pomůžu vám najít novou energii.

sibyla vesteni karty tarot online vyklad

Láska a péče

Stále dáváte jiným, staráte se o druhé. Připadáte si jako naivní dětinští trubkové, jste nešťastní z nevděčnosti ostatních. Můžu vás uklidnit, jste geniální. Vaše jednání vždy bylo a bude vrcholem moudrosti a zralosti. Na takových lidech stál a stojí svět. Nevěříte? Dalajláma říká: „Tato planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Planeta zoufale potřebuje víc mírotvorců, vypravěčů, léčitelů, pečovatelů a milujících všeho druhu.“ Potřebuje tedy vás. Moderní filosofie hovoří o tzv. asymetrické odpovědnosti, kdy já jsem více odpovědný za druhého než on za mě. Pokud má lidstvo přežít v míru a spolubytí, jsou třeba takoví lidé, jako jste vy. Nejušlechtilejší je služba druhým. Chce to jen jedno. Pamatovat na druhou nejdůležitější větu z Bible: „Miluj bližního svého jako sebe samého.“ Pomůžu vám, abyste uměli milovat a pečovat, ale myslet také na sebe.

Láska a důvěra

Věříte, že láska je bezvýhradná, nicnežádající, nevlastnící a nesoudící péče a starost o prospěch a dobro toho druhého. Někdy míváte pocit, že jiní jen zneužívají vaší dobroty a ztrácíte důvěru. Poslyšte příběh. Byl podveden a dál důvěřuje. Zradili ho znovu a on zase důvěřuje. Zneužili ho ještě jednou a on stále důvěřuje. Řekli mu, že je blázen, ale jemu to nevadí. Jeho důvěra je obrovská, je tak silná a čistá, že ji nikdo a nic nemůže otrávit. Je to příběh hlavní tarotové karty s číslem nula, Blázna. Blázen je člověk, který důvěřuje navzdory svým zkušenostem. Jedině tak se dá přistupovat k životu a světu. A protože myšlenkový systém tarotu patří k pilířům západního hermetismu, tedy duchovní zkušenosti ověřené mnoha generacemi a staletími, nejste blázni. Chování Blázna z tarotu je vrchol pochopení, poznání, moudrosti a zralosti. Pomůžu vám, abyste uměli milovat a stále důvěřovat.

Odpuštění a čisté svědomí

Říká se tomu narcistická reakce. Někdo nás zraní. Spravedlivě se rozhořčíme. Provedeme etický diskurz, tedy zhodnocení a rozhodnutí, které nám říká, že je nutné a potřebné toto zranění potrestat. Je to žádoucí, v zájmu dobra. My jsme v právu! Nám se stala křivda! Útočníka je třeba poučit a vychovat, aby věděl, co se sluší a patří. Provedeme pomstychtivou odplatu. Ale ten, kdo nás zranil, to většinou tak nemyslel. Možná to v dané chvíli prostě lépe neuměl. Nebo neměl jinou možnost. Možná jen udělal chybu. Chybovat je lidské. Naše škodolibá radost ze sladké pomsty proto netrvá dlouho. Náš zlobný nenávistný vystřelený šíp se jako bumerang vrací zpět do našeho srdce a bolí. Přejeme si usmíření, ale to jde těžko. Hezky to popsal Colin Tipping v knize Radikální odpuštění. Pomůžu vám, abyste uměli odpouštět a být laskaví.

sibyla tarot karty vesteni vyklad online

Smysl

Podle mezinárodních výzkumů chodí většina lidí do práce s nechutí, pouze kvůli výplatě, složenkám. Své zaměstnání berou jako nutné zlo. Také to tak máte? Nebo patříte do té šťastnější menší části, která chápe práci jako své povolání, poslání, vyšší úkol, smysl života? Co byste vlastně v životě chtěli dělat? Kam vás to táhne? Do jaké skupiny lidí skutečně srdcem patříte a do jaké se jen uměle trapně vtíráte? Na co si hrajete? Kým jste skutečně? Jaká práce by vás bavila, fascinovala a naplňovala natolik, že byste jí vykonávali jen za byt a stravu? A nemohli se dočkat rána, abyste pokračovali tam, kde jste večer skončili? Cítili se jako machr, borec, šampión, mistr světa, nejlepší, úspěšný, šikovný, uznávaný, naplněný člověk, po kterém tu něco zůstane? Pomůžu vám najít vaše místo a váš úkol tady na Zemi.

Harmonie

Nad vchodem do Apollónova okrsku v Delfách, nejslavnější věštírně starověku, bylo napsáno Gnóthi seauton, Poznej sám sebe, a Méden Agán, ničeho příliš. Ani moc, ani málo. To je vyrovnanost, harmonie. Druhý nejdůležitější úkol hned po sebepoznání. Horoskop má domy, životní témata, moderní filosofie má existenciály, podstatné záležitosti života. Je to stejné a není jich mnoho. Vrženost, já, moje osobnost, starost o bytí, majetek, peníze, vzdělání, domov, láska, manželství, sex, práce, kariéra, zdraví, vzdělání, osobní a duchovní rozvoj, smysl, svoboda, odpovědnost, lidé, komunita, spolubytí, osamělost, smrt, Tyto oblasti byste měli mít v životě srovnané. Pomůžu vám, abyste uměli žít v harmonii.

Bůh

Jsem věřící katolík, a nebrání mi to v používání horoskopu, tarotu, kyvadla atd. Vím proč. Základní rozdíl mezi církví a sektou je ten, že v církvi se může diskutovat, ale v sektě ne. Část papežů astrologii používala, část ne. Při stavbě klášterů hledali vodu virgulí. Na gotických katedrálách najdeme mnoho hermetických symbolů. Tradiční lidová zbožnost vždy byla a je propojena s prastarými předkřesťanskými "pohanskými" zvyky. Kostely zůstaly na místech dávných božišť. Církev zná pojem charismatik, člověk Bohem nadaný mimořádnými schopnostmi, charismaty. Tedy léčitel, psychotronik, jasnovidec. Třeba abbbé Mermet, král proutkařů, nebo páter Ferda. I Bůh hovoří ve snech, poselstvích, hlasech, předává zprávy tajemnými cestami. Morálka člověka se nepozná podle metody. Může být zlý člověk, "spravedlivý" farizej, který přesně dodržuje katechismus, a hodný člověk, který používá karty a křišťálovou kouli. Pokud používáme tradiční věštecké metody k pomoci druhým a k nalezení našeho Božího údělu zde na zemi, proč bychom nemohli?

Těším se na vaše zavolání, hezké dny

Vladimír

sibyla tarot vesteni online vyklad karty


Všechno už bylo mnohokrát řečeno. Ale protože lidé zapomínají, je třeba vše neustále opakovat.
André Gide

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
Bible, 1. list Janův 4,8

Hlavním cílem psychoterapie je objevení nebo znovunalezení schopnosti milovat.
Erich Fromm

Miřte slovem přesně, nic neberte osobně, nevytvářejte si žádné domněnky, vždy dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete.
Don Miguel Ruiz, Čtyři dohody

Každý je genius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti lézt na strom, bude ta ryba celý život žít s přesvědčením, že je neschopná a nedostatečná.
Albert Einstein

Když si na něco stěžujete, nepřijímáte to, co je, a děláte ze sebe oběť. Proto nežádoucí situaci buď změňte, nebo přijměte, nebo odejděte.
Eckhart Tolle

Když si myslíme, že konečně víme, co je to láska, život nám ukáže, že je to ještě úplně jinak.
Markus Jehle

Rytíř: "Jak to, že toho tolik víš o vlaštovkách?" Artuš: "To musíš vědět, když seš král."
Monty Python a Svatý Grál


 sibyla tarot karty vyklad vesteni online horoskop

sibyla karty tarot horoskop vesteni online vyklad