Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Karel

Karel

Astrologie, numerologie, reiki

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Iris

Iris

Tarot, kyvadlo, i-ťing

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Petra

Petra

Tarot, numerologie, SRT, reiki

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Carol

Carol

Astrologie, numerologie, karty

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Olga

Olga

Terapie, Shamballa, Merkabah

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Věštírna v Delfách

VESTIRNA-VESTIRNA V DELFACH,POZNEJ SAM SEBE,VYZNAM VESTBY,VLIV VESTIRNY,PYTHIA

Věštírna v Delfách byla součástí posvátného okrsku Apollónova nad městem Delfy ve Fókidě, asi 150 km severozápadně od Athén. Byla to nejslavnější věštírna a posvátné místo starého Řecka, nad vchodem prý byl nápis Gnóthi seauton ("poznej sám sebe") a Méden agán ( "Ničeho příliš" ).

Bájná historie

BUH SLUNCE APOLLON,PYTHICKE HRY,VESTKYNE PYTHIA

Delfy leží na jižním úpatí Parnasu a vedle Apollóna se zde uctíval také Dionýsos a Athéna. Podle pověsti tu měla před Apollónem chrám a věštírnu bohyně země Gé (Gaia). Její svatyně byla střežena dračím bohem Pýthónem. Bůh slunce a světla Apollón, proměniv se v delfína, doplaval do Delf, zabil Pýthóna, svatyni si přivlastnil a stal se jejím patronem. Na oslavu tohoto činu založil Pýthické hry a zasvětil trojnožku, na které potom sedávala věštkyně Pýthia. K okrsku patřilo divadlo a stadion pro zhruba 7000 diváků.

Význam věštírny

ZDE PATRNE VESTILA PYTHIE,TAKZE JI PROSEBNICI SLYSELI,ALE NEVIDELI

Žádný státník se neodvážil vydat do války nebo činit závažná rozhodnutí bez rady z Delf, což svatyni dávalo obrovský vliv. Největšího rozmachu dosáhla věštírna v 7. - 6. století př. n. l., kdy zde byly i pokladnice bohatých měst, a to podél cesty, vedoucí k Apollonovu okrsku. Vliv věštírny ale už v klasickém období postupně slábl a její osud zpečetil zákaz uctívání pohanských kultů, který vydal císař Theodosius Veliký r. 395.

Věštby

V nepřístupné části chrámu bylo místo zvané Adyton, kde byl podle přesvědčení starých Řeků střed (omfalos - doslova "pupek") Země. Zde, patrně za závěsem, věštila pýthie, takže ji prosebníci slyšeli, ale neviděli. Pýthie byly kněžky Apollónova chrámu, v době největšího rozkvětu věštírny bývaly dvě nebo tři, později opět jedna.

Před věštěním se musela vykoupat v kalském prameni, poté ji odvedli k dalšímu prameni, ze kterého se napila, aby se probudily její věštecké schopnosti. Po skončení všech přípravných procedur ji odvedli do Adytonu. Cestou k prameni, od pramene až do svatyně byla prý zahalena šátkem a šla v doprovodu kněží. Při samotné věštbě seděla Pýthie na trojnožce a z trhliny v zemi prý vdechovala vycházející dým, podle jiných žvýkala vavřínové listy, čímž se dostávala do transu. Archeologický výzkum místa však žádnou trhlinu v zemi nenašel.

Za věštby se platilo formou darů. Některé významnější řecké městské státy si v posvátném delfském okrsku postavily tzv. pokladnice k uchování těchto darů a k odpočinku svých občanů. Nejlépe dochovanými pokladnicemi jsou například pokladnice Athén, Sifnu nebo Sikyonu. Podle archeologických nálezů byly mezi dary sochy, bohatě zdobená keramika, menší plastiky a předměty z drahých kovů, jako nádoby, ozdoby nebo trojnožky.