Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Karel

Karel

Astrologie, numerologie, reiki

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Petra

Petra

Tarot, numerologie, SRT, reiki

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Agnes

Agnes

Astrologie, psychomantie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Iris

Iris

Tarot, kyvadlo, i-ťing

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Kateřina Marie

Kateřina Marie

Astrologie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Adam

Adam

Astrologie, tarot, regrese

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Tarot pro sebepoznání

TAROT VYKLAD TAROTOVYCH KARET ONLINE,SIBYLA,VYKLAD TAROROVYCH KARET ONLINE SKYPE,ONLINE,SMS

Marie Plášilová

Tarot – cesta osobního rozvoje

Vítejte na stránkách poradenství a výkladu karet a poradenství Sibyla. V sérii článků vás budu ráda seznamovat s jednotlivými tarotovými kartami se zaměřením na osobní rozvoj, ale i na mezilidské vztahy. Vždy si představíme vybranou tarotovou kartu. Důvodem je zamyšlení se nad každodenním životem. Nejprve si ale představíme tarot všeobecně. Klikněte na odkaz níže.

Významy karet

Tarot může dát odpovědi

Karetní systém tarot je prastará technika sebepoznání. Je to tak dokonalý systém, že nám může být oporou i v současné době a dávat nám odpovědi na naše otázky. Jeho filosofie nám umožní lépe se zorientovat ve světě, který nás obklopuje. Tarot je oknem do skutečnosti. Je osnovou života. Přesahuje všechny psané techniky, protože je řečí symbolů. Je pro nás velkým darem, který nás má vést k pochopení sebe sama a okolností či vlivů, které nás obklopují, ale i přesahují. Budeme-li znát poselství tarotu, aplikovat ho ve svém životě, nemusíme být tak často překvapováni osudem.

Chcete-li se s tarotovými kartami seznámit osobně, můžete si je zakoupit v našem e-shopu Bombastus.

Pochopení osudu

Náš datum narození pomůže poodhalit typ osobnosti a rozpoznat vyplývající osobní úkoly. Tarot nám ukáže jednotlivé roční, dílčí etapy. Proto je karetní systém tarot nejsnazší bránou k velkému tajemství života. Pomáhá nám najít odpověď na otázku, kdo jsme, co je naším životním posláním, kam jdeme a odkud přicházíme. Také nám poradí, jak se vypořádat s tím, co nám osud přináší. Hledáme-li duchovní jistotu, je tady pro nás připraven tarot se svým bohatstvím poznání.

Tarot Bombastus Sibyla

Velká arkána

První částí tarotu je 22 karet velkých arkán. Trumfové karty mají symbolický obraz s odpovídajícím názvem a číslem. Každá karta z nich představuje ucelenou řadu poznání. Je zdrojem ke vzdělání osobnosti i duše. 22 karet je řazeno podle vývojového stupně. Popisují cestu sebeuskutečnění. Je zde zachyceno dětství, aktivní věk a moudrost stáří. Víme, že pro spokojený život potřebujeme nejenom znalosti zachycené v knihách písmem, ale také potřebujeme získat potřebnou zkušenost a praxi. I k tomu nás vede moudrost karetního systému tarot. Víme, že duchovní, vnitřní pravda je nevyslovitelná, jenom se předává ze srdce do srdce.

Symbolika velké arkány

Některé karty promlouvají k naší ukázněnosti, abychom se ve svém světě posunuli o stupeň výš. Platí to o kartě Mírnost, Spravedlnost a třeba i Poustevník. Rovněž se poučíme, jak se vyhnout životním pádům na cestě, nebo jak se zachovat, když už se to stalo. V tomto smyslu k nám hovoří Věž, Ďábel, ale i osudová karta Luny. K naší povaze promlouvají karty se symbolem Mága, Velekněžky, Císařovny a Císaře. Odměnu za naši snahu být dokonalejší bytostí přináší karta Hvězda, Slunce, Úsudek a Svět.

Malá arkána

Další částí tarotu je 40 karet malých arkán a 16 dvorních karet ve čtyřech barvách, meče, poháry, hole a disky. Také těchto 56 tarotových karet má svůj příběh. I s nimi se můžeme seznamovat. Šestnáct dvorních karet je zastoupeno čtyřmi kartami Princů, Rytířů, Královen a Králů. Jsou rozlišeny vždy jiným symbolem. Jsou to meče, což značí rozum a myšlení, poháry znamenají city a prožívání, hole vnitřní svět a energii, disky realitu, vše hmotné, jako jsou peníze, majetek. Královské karty poodhalují osoby a způsob jednání. Kromě výkladové činnosti, kterou královské karty mají, je můžete také využívat pro seznámení se s naším darem duše. Je to vlastnost, kterou jsme dostali, aby nám pomáhala při realizaci našich stanovených úkolů pro tento život.

Autor: Marie Plášilová

sibyla vesteni karty tarot online vyklad telefon horoskop

sibyla logo