Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS
Olga

Olga

Terapie, Shamballa, Merkabah
Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Dobrý den, jmenuji se Olga a vítám Vás na mém profilu.

Můžete mi zavolat, pokud si předem koupíte kredit na 15, 30, 45 nebo 60 minut konzultace. Po zaplacení vás bude kontaktovat administrátor naší online poradny a domluví s vámi termín hovoru. Koupit kredit.

Nebo pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text vaší otázky na číslo 903 55 60. Více informací o odesílání SMS najdete zde. Cena 1 SMS je 60,- Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, www.platmobilem.cz.

Základem úspěchu je upřímné rozhodnutí

Jsem léčitelka, pracující s energiemi Reiki, Shamballa, Merkabah a SRT. Pracuji s energiemi, které skrze mne procházejí přímo do klienta. Tyto energie jsou vysoce inteligentní, takže klient obdrží zvolenou energii právě v takové míře, jakou potřebuje, a v takové síle, jakou je on sám schopen unést. Před samotnou prací vždy klienta pečlivě očistím od přebytečných energií a připojených entit, které během života jeho duše nasbírala. Pak se podívám, zda je duše spojena pouze se světlem, nebo také s temnými energiemi. To bývá ovlivněno stářím duše. Čím starší duše je, tím větší zátěž (nejen karmickou) s sebou nese. Dále přihlédnu k tomu, jakou úlohu zaujímá klient v rodině (jak v původní, tak v té, kterou si vytvořil, a ve které žije) a jaký je jeho vlastní přístup k jeho vyléčení. Občas se totiž stává, že na podvědomé úrovni je pro něj nemoc v podstatě výhodná (například mu zajišťuje dostatek pozornosti bližních), jeho nižší já (ego) je s tímto stavem spokojeno, a brání se vyléčení. Pro klienta bývá zpravidla velmi těžké si toto přiznat, nicméně, bez jeho skutečného upřímného rozhodnutí ho nelze nikdy vyléčit.

Léčení SRT, Reiki, Shamballa, merkabah

Shamballa

Shamballa 1024 je duchovní oblast, ze které zasvěcenci čerpají životní sílu. Shamballa symbolizuje touhu po čisté lásce, po stavu osvobození a radosti, touhu po skutečném růstu, po vyšším vývojovém stupni vědomí. Díky energii Shamballa lze pocítit propojenost všeho a všech v rámci velké Jednoty, což člověka navždy promění. Dostane se mu hlubokého poznání jak o sobě samém, tak o ostatních lidech a světě, který nás obklopuje. Shamballa je nazývána multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných v různých úrovních reality - vědomé, nevědomé i podvědomé, ale i části energií naší duše v různých dimenzích.

Merkabah

Merkabah je zvláštní výraz, používaný ve starém Egyptě, složený ze tří slov - Mer - světlo, Ka - duch, Bah – tělo. Jsou to proti sobě se otáčející pole světla, které tvoří ducha, duši a tělo. Tato pole světla obklopují člověka a spojují ho s energetickým polem kolem planety Země. Při aktivaci je merkabah vnímána jako hvězdný čtyřstěn, jako symbolické propojení ženské a mužské pyramidy prostřednictvím síly lásky. Merkabah zesiluje sílu vědomí, bytost je pak schopna utvářet svou vlastní realitu podle svých představ. Podle svých myšlenek žijeme radost nebo bolest. Systém Merkabah je učení, které urychluje vědomý duchovní vývoj, pomáhá ukončit karmické vzorce, očistit se od minulosti a vstoupit, jako zcela nový vědomý člověk do světla a lásky. Merkabah je posvátnou geometrií vesmíru, je přítomna v každodenní realitě našeho života, stačí jen pozvednout své vědomí a všechny možnosti tvoření nám budou k dispozici.

Merkabah

Spiritual Response Therapy (SRT)

Vyšší Já představuje společnost duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí. Základem práce SRT je napojení se na toto Vyšší já, a s pomocí těchto duchovních bytostí řešit veškeré duševní záznamy člověka. Každá duše má všechny informace o tom, co zažila. Většina těchto informací však není z úrovně běžného vědomí v těle dostupná. Prostřednictvím komunikace s Vyšším Já je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy si s sebou duše nese, a následně je přetransformovat na energie pozitivní, což umožní rychlejší rozvoj duše. Tímto způsobem lze odstranit všechny blokující energie, které člověku komplikují život. Tyto negativní energie a bloky mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů (zpravidla o nich člověk ani neví). Jak se při čistění negativních energií a programů ulevuje duši, ulevuje se i fyzickému tělu člověka, neboť vše je propojené. Fyzické tělo pak může rychleji a efektivněji regenerovat a úspěšně čelit mnohým nemocem. Je-li nemocná duše, projeví se to vždy i na fyzické úrovni, a to bolestmi a nemocemi. Výhodou metody SRT je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti pociťují značnou úlevu.

Metoda SRT řeší následující potíže

  • zablokované disharmonické energie, které pocházejí z traumatizujících zážitků, konfliktů a stresových situací
  • únavu, nespavost, nedostatek energie, pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu
  • problémy s učením, soustředěním, stresem vůči škole, nebo konkrétnímu předmětu
  • deprese, fobie, stavy úzkosti
  • zadrhávání, které je způsobeno vlivem prodělaného psychického traumatu
  • většinu alergií (potravinová alergie, průdušková astma, senná rýma apod.
  • některé problémy s kůží
  • dlouhodobé nemoci a bolesti, jejichž příčinu nemůže klasická medicína objasnit

Léčení na dálku

Léčení na dálku je možné přes Skype. Předám vám takové energie, které pro vás budou vhodné. Společně probereme, co vás trápí, a co je potřeba udělat, aby pro vás váš život byl opět zdrojem radosti. Při takovémto spojení je dobré, abyste byli v místnosti sami. Přítomnost dalšího člověka by mohla blokovat vaši otevřenost (a to i na podvědomé úrovni). Celá terapie je především o přijetí sebe sama, o upřímnosti k sobě. Pomocí různých druhů technik (např. SRT, jasnovidnost) vám pomohu odblokovat přítomné i minulé životy, prokletí a různé druhy přísah. Staré duše, které se inkarnovaly na Zemi již po několikáté, mají více bloků než duše mladé.

Léčení na dálku

Vztahy 

Nejdůležitější vztahy často bývají tím největším zdrojem problémů a bolesti. Je to proto, že ne vždy správně chápeme svou roli v nich, ne vždy ke vztahům přistupujeme z pozice opravdové bezpodmínečné lásky. Mnohdy zaměňujeme čistou lásku za chtíč, nebo touhu vlastnit a ovládat. Je třeba si uvědomit, že vztahy s druhými slouží především našemu učení. Prostřednictvím svých vztahů poznáváme sami sebe a učíme se přijímat, dávat, odpouštět, chápat, být více vědomými, tolerantními… Cokoliv si přejeme na svých vztazích zlepšit nebo změnit, se vlastně týká nás samotných. To je dobré si uvědomit. Veškeré změny tedy musíme provést sami na sobě, protože okolí nám odráží jen to, co sami vyzařujeme. Nelze změnit partnera, děti, rodiče apod. Změna musí vycházet z našeho nitra.


Změň sám sebe - a vše kolem tebe se promění. Takový je zákon Vesmíru.