Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Lenka

Lenka

Astrologie, EFT, SRT

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Alena

Alena

Astrologie, numerologie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Adam

Adam

Astrologie, tarot, regrese

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Agnes

Agnes

Astrologie, psychomantie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Věra

Věra

Astrologie, numerologie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Karel

Karel

Astrologie, numerologie, reiki

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Numerologie

Jak již poznaly dávné civilizace před námi, čísla jsou více než znaky, mají svůj význam. Čísla vibrují v souladu s vesmírnými silami, jsou jejich zrcadly a nesou v sobě obrovské množství informací o zákonitostech Vesmíru, které se dle hermetického zákona „Jak nahoře, tak dole“ projevují i ve hmotě zde na Zemi. Čísla jsou pevně daná, neměnná, nepodléhají linearitě času, a tedy velmi přesně popisují zákonitosti, jež jsou v jednom konkrétním okamžiku dány. Za otce numerologie, prastaré vědy o významu a působení čísel, je považován významný řecký filosof, matematik, jasnovidec a vědec Pythagoras.

Pythagoras - mystik, mág, vědec, filosof

Pythagoras (570 – 500 př. n. l.), přezdívaný také jako otec čísel, byl významný mystik, muž, jehož narození a nesmírný význam pro budoucnost lidstva předpověděla kněžka Pýthia z Delfské věštírny. Pythagoras byl velkým cestovatelem, říká se, že procestoval celý tehdy známý svět. Pythagoras studoval u indických brahmínů, kde poznal a přijal myšlenku reinkarnace a putování duší mnoha životy. Taktéž byl zasvěcen do mnohých mystérií starodávných babylonských i chaldejských národů, miloval učení, zkoumání, bádání i meditace nad pravou povahou všech věcí. Pozorování bylo hlavním zdrojem jeho znalostí.

Sibyla vesteni vyklad karty tarot online telefon budoucnost vestba horoskop numerologie astrologie esoterika magie

Láska k moudrosti

Pythagoras pozoroval formu věcí a dějů, avšak neposuzoval pouze principy, které byly zjevné, ale i uvnitř skrytou esenci, pravý, vesmírnými silami daný význam. Pythagoras podporoval mnohé mystické školy. Sám založil slavnou filosofickou Pythagorovu školu, jež byla pevným společenstvím, řízeným podle přísných pravidel. Pythagorova osobnost a učení inspirovaly mnoho dalších známých a úspěšných badatelů, mystiků a filosofů, jako byl např. Cicero, Ovidius, Platón, Giordano Bruno, Johannes Kepler a další. Zavedení pojmu „filosofie“ se taktéž připisuje Pythagorovi. Toto slovo se skládá ze slov filein, milovat a sofos, moudrý, nebo sofia, moudrost. Na tomto místě je třeba upozornit, že výraz filosofie je třeba používat pouze v tomto tvaru. Moderní přepis filozofie mění význam, protože zofos je temný, tmavý, šerý, ponurý, zamlžený, kalný, zašlý, mdlý. Filozofie je láska k moudrosti, filozofie láska k temnotě, filozof je tmář.

Vesmírná symfonie čísel

S úctou a obdivem hleděl Pythagoras k nebesům, ve kterých sídlil nejmoudřejší z nejmoudřejších, Tvůrce všeho, jehož moudrost můžeme pouze milovat, obdivovat a pokoušet se k ní svou pílí co nejvíce přibližovat. Údajně to byl právě Pythagoras, kdo poprvé použil výraz Kosmos. Ten vnímal jako dokonalý systém, syntézu mužského a ženského principu, které svým vzájemným působením tvoří dynamickou souhru nekonečně tvořivé energie. Tato energie kulovitého tvaru, zvaná Monad, je základem všeho, co je. Z ní je budována neviditelná stavba světa, poměry mezi jednotlivými prvky Vesmíru, čísla i geometrické tvary. Čísla jsou vlastně stopy, vedoucí ke skutečné struktuře Vesmíru, znaky, které v sobě nesou pravdivou informaci o povaze vesmírných sil.

Sibyla vesteni vyklad karty tarot online telefon budoucnost vestba horoskop numerologie astrologie esoterika magie

Čísla jsou symboly

Pokud je Vesmírná symfonie symbolizována dokonalou souhrou čísel, pak lze na základě pravidla „Jak nahoře, tak dole“ s jistotou říci, že čísla ovlivňují naše životy více, než si uvědomujeme. Pokud jsou energie planet a vesmírných těles a jejich vzájemné postavení v době našeho narození převeditelné do číselných hodnot, pak stejně tak, jako platí astrologie a výklad horoskopu, můžeme vzít v potaz i rozbor číselný. Numerologie je, jak název napovídá, sofistikovaná tradiční dávnověká nauka zabývající se studiem čísel a jejich odrazu v našich životech. Numerologie, stejně jako astrologie, slouží k našemu sebepoznání, k pochopení sebe sama v rámci světa a Kosmu.

Řešíte problém a rádi byste se poradili se zkušeným numerologem či numeroložkou? Kontaktujte některého z našich poradců.  Karel, Marie, Danica, Maruška, Arcana

Numerologický rozbor z data narození

Numerologie, podobně jako astrologie, vychází z data narození. Pro určení základní charakteristiky povahy a životní cesty se používá numerologická mřížka, do níž se zapisují všechna čísla data narození. Z numerologické mřížky se lze dozvědět základní informace o charakteru člověka, o jeho talentech, slabostech i předpokladech. Sečtením numerických hodnot jednotlivých čísel data narození lze získat životní, osudové číslo, které vypovídá o směru životní cesty, poslání, karmě, úkolech, překážkách a lekcích, jež jsou v plánu vývoje duše. V rámci numerologického rozboru se vypočítává i číslo osobní roční vibrace, platné pro období jednoho roku.

Pokud máte zájem, můžete sami začít tento obor studovat. Knihy o numerologii si můžete zakoupit v našem partnerském e-shopu Bombastus.cz.

Sibyla vesteni vyklad karty tarot online telefon budoucnost vestba horoskop numerologie astrologie esoterika magie

Numerologický rozbor ze jména

Všechny starodávné kultury světa používaly abecedu zároveň s číslicemi, které byly k jednotlivým písmenům nebo znakům abecedy přiděleny. Například v řečtině znamenala písmena α (alfa) - θ (théta) číslice 1 - 9, další písmena v abecedě znamenala desítky a písmena, ρ (rhó) - ω (ómega) stovky. Podobně tomu bylo i v hebrejštině. Numerologie proto může pracovat i s číselnými hodnotami písmen, z nichž je složeno jméno a příjmení, nebo jakékoliv jiné slovo. Je možné vypočítat číselnou hodnotu jakéhokoliv názvu nebo výrazu a vyvodit z něj informace.

Sebepoznáním ke spokojenému životu

Každý člověk na světě si přeje být šťastný a zdravý, mít spokojené a harmonické vztahy s druhými, vyjádřit sama sebe a naplnit své poslání. K tomu je však zapotřebí znát a přijímat své přednosti i nedostatky, talent i překážky, pochopit svojí cestu v tomto životě. Numerologie představuje jednu z cest, jak dosáhnout sebepoznání.


„Budete-li se snažit porozumět celému Vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sami sobě, pochopíte celý vesmír.“

Buddha


Autor: Lenka Pragerová

Sibyla vesteni vyklad karty tarot online telefon budoucnost vestba horoskop numerologie astrologie esoterika magie   Bombastus.cz e-shop