Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Alena

Alena

Astrologie, numerologie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Iris

Iris

Tarot, kyvadlo, i-ťing

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Agnes

Agnes

Astrologie, psychomantie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Via

Via

Výklad karet, tarot, mantika

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Carol

Carol

Astrologie, numerologie, karty

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Nohama na Zemi

V jednom výkladu mi přišla tato slova: „Přichází doba velkých změn, pro jejichž zvládnutí bude potřeba mít blízko k Zemi“. Můj rozum si tato slova vyložil tak, že tímto obdobím projde lehce ten, který má častý kontakt s půdou, chodí na zahrádku, má chatičku nebo alespoň balkón s květinami. Chvíli mi toto vysvětlení stačilo, ale pak mi došlo, že „blíže k zemi“ znamená něco jiného. Znamená to Být teď a tady, v přítomnosti, stát ve svém životě pevně na svých nohách. Tedy být ukotven v realitě přítomnosti a stát pevně na Zemi. Země je totiž bytost, která s námi vstoupila do karmické vazby. Země je tou, která nám dává vše, co potřebujeme k životu, a my se s ní spojujeme, abychom prožili to, co prožít máme. Naše planeta Země nám poskytuje svou hmotu, sílu a moudrost. My si volíme zkušenost přijímání a učení se. Pohybujeme se v materiálním - hmotném světě, světě lidí, přírody a hlavně světě peněz.

Člověk a Země, Byt v přítomném okamžiku, Sibyla.cz

Člověk a Země

My všichni, co jsme tu, jsme si tuto planetu s veškerými jejími atributy zvolili kvůli vývoji naší Duše. Zvolili jsme tuto planetu a právě tuto dobu. Jenže mnozí z nás si to neuvědomují, přijímají ze země jen něco. Tito lidé se narodí, chápou, jedí, spí, chodí, pracují – a to je vše. Zdá se mi, jako by Zemi ani neviděli, necítili ji, nechápali. Tito lidé tvrdí, že Země je plná bolesti, válek, utrpení a bídy, že se tu nelze cítit dobře. Vždyť přece již někdy v minulosti jsme tu trpěli. Jenže Země je Země, za naše vývojové procesy, naše omyly a chyby ona nemůže. S pokorou čeká, až se k ní sehneme, a připojíme a spojíme své energie k jejímu i svému dobru. Při diagnostice svých klientů zjišťuji, jak na tom se Zemí vlastně jsou. Energii lidí dělím do několika skupin.

Skupina 1 - Přišel, viděl, odešel

První skupinu tvoří lidé, kteří se narodili, jen tak letem světem si zde na Zemi odžili své povinnosti, a hotovo. Představte si, že jste si jako bytosti z vesmírného meziprostoru zvolili pro svou lekci právě Zemi. Takže si na nějakých 80 – 90 let odskočíte na návštěvu kamarádky Země. Přijdete, usrknete kafíčka, ani se nerozhlédnete, odžijete si poslušně svou návštěvu – nezúčastněně, odděleně. Země si vaši návštěvu „vytrpí“ a až si svůj čas zde odžijete, hurá do vesmíru, nebo kam. Lidé, kteří takto přistupují k životu na Zemi, si často neuvědomují, jaká škoda je nevyužitých šancí, které mohli mít, kdyby se o Zemi trochu více zajímali. Tímto způsobem života sice možná nikomu neublížili, ale ani nepomohli, navíc se připravili o cennou výměnu energií a informací, kterou ze spojení Člověk – Země mohli získat. Takovým lidem zůstávají mystéria Matky Země skryta, takže často ani na žádná tajemství, zázraky a kouzla nevěří. Samozřejmě, i tak se dá žít, není to však až tak úplně o Životě a už vůbec ne o Zemi.

Sibyla.cz Jak ustát blížící se změny - článek Jana Tůmová

Skupina 2 – Vše je špatně a mohou za to druzí

Druhou skupinu tvoří lidé, kteří se neztotožňují ani s vesmírem, ani se Zemí. Jak by také ano, vždyť Vesmír je tak zklamal (nebo oni sami zklamali jeho), vždyť Země je tak zklamala. Zážitky z minulých životů nebo dětství jsou příliš bolestivé, a tak se tito lidé skrývají ve svém bolavém vězení, s pocitem sebelítosti a křivdy. Tito lidé hledají viníka tam venku, prstem ukazují na ostatní, kteří jim nerozumí, nebo se je nesnaží dostatečně pochopit (mezilidské vztahy spadají do aspektů planety Země). Tito lidé si také často stěžují na nedostatek peněz (další zemský aspekt). Zajímavým, a zamyšlení hodným faktem je, že jsou to právě tito lidé, kteří často padají a zakopávají (případně si ukopnou palec, podvrknou kotník či zlomí nohu). Jakoby jim sama Země říkala – sjednoť se, uzemni se, přijmi mne. Tito lidé v tom zkrátka tak nějak „neumějí chodit“ a nedostatek uzemnění si kompenzují jídlem, sexem, závislostmi, utrpením a bolestí.

Skupina 3 – Uzemněn a spokojen

Nejlépe jsou na tom lidé ze třetí skupiny. Tito stojí pevně na Zemi a hledají vesmír, aby se mohli spojit se sebou samým. Tito lidé žijí tady a teď, jsou plně uzemněni, cítí Zemi a vyměňují si s ní své energie, což je přínosem jak pro Zemi, tak ně samotné.

Uzemněn a spokojen článek Sibyla.cz

Uznejme Zemi jako svou přítelkyni

Protože jsme se narodili do hmoty, je nutné najít si cestu k Zemi, která nám toho tolik dává. Tolik darů od ní dostáváme a můžeme toho dostat ještě mnohem více, uznáme-li ji jako svou přítelkyni. Země sáhne do své truhlice a vytáhne z ní naši dávno zapomenutou moudrost, pocházející z dob, kdy jsme byli šamany, léčiteli, bylinkářkami, mudrci. Země nás napojí na archetyp žen a mužů. Země nám dává a Země také přijímá – naše schopnosti, nápady a naši jedinečnost pro své povznesení, pro svůj vývoj, neboť ona je také živou bytostí.

Dar Bytí v přítomnosti

Ten, kdo přišel na Zemi s otevřenou náručí, bude obdarován tím nejcennějším darem – darem PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU. Jedině v přítomném okamžiku se v něm může propojit duchovno, vesmír i Země. Jedině v přítomném okamžiku lze vstoupit do chrámu své moudrosti, intuice a pevného postoje svého JÁ, nechat skrze sebe proudit moudrost, duchovno i světlo. Spojení se Zemí přináší dar prožitku přítomného okamžiku, dar spojení (se svým srdcem, s lidmi, s hojností ve všech sférách). Představte si to tak, že na Zemi proudí energetické toky v podobě řek. Jsou to řeky prožitků, řeky lásky, řeky slunce, řeky hojnosti, peněz, řeky všeho, na co si jen vzpomenete. Ten, kdo je pevně spojen se Zemí a žije v přítomném okamžiku, vnímá tyto řeky - tyto energie všemi smysly. Dotýká se jich, nabírá si z proudu těchto řek vše, co potřebuje, zkrátka, umí v tom chodit. Pak je mu mnoho možností k dispozici, mnoho…

Bytí v Přítomnosti – Jak na to?

Článků o tom, jak je důležité žít v přítomném okamžiku, je mnoho. Ale málokde se dozvíte, jak na to. Je to jednoduché. Být tady a teď, tedy v přítomném okamžiku, znamená být pevně spojen se Zemí. Tedy vnímat sebe a Zemi, svůj dech, svůj krok, proudění své krve, tlukot srdce, spojení nohou se zemí a vše ostatní, co k tomu patří (lidi, jejich pocity, hlasy, přírodu). Klíčem k tomu všemu je žít vědomě, uvědomovat si tyto procesy (nebrat je jako samozřejmost, zatímco naše mysl klouže v budoucnosti nebo minulosti). Jen si prostě uvědomujte svůj dech a svoje pocity v těle, na zemi. Setkávejte se s lidmi - vědomě, vědomě se dotýkejte přírody, vědomě dýchejte. Nic jiného než vy a Země. To je pevná veličina a pevné spojení - neměnné. Země potřebuje spojení s každým z nás, a my potřebujeme pevné spojení s ní. My jí přinášíme duchovní podstatu a ona nám za to poskytuje naši dávno zapomenutou zemskou paměť.

Nohama na zemi - článek o přítomném okamžiku Jana Tůmová Sibyla.cz

Z praxe

Jednou, kdysi dávno, ke mně přišla jedna osoba. Při procházení její minulosti (minulých životů) jsme narazili na její život v Atlantidě, kde byla jedním z králů. V momentě, kdy již bylo jasné, že přijde zkáza, opustili mnozí svá těla, aby našli pomoc v astrálu. Když se vrátili zpět, svá těla už nenašli, potopila se zároveň s Atlantidou. Odpověď, která mi přišla, zněla: „ Země je moudrá bytost a ví. Kdybyste hledali pomoc v ní a u ní (nikoliv v astrálu), mohlo být všechno jinak“. Když přemýšlím nad tímto tématem, připomíná mi to konec roku 2012, ten dlouho očekávaný domnělý konec. Co jsme dělali? Modlili jsme se, meditovali jsme, hleděli jsme vzhůru k Nebi, ale správně jsme měli vzít lopatky a smetáčky a řádně zamést – uklidit to, co jsme tu nadrobili a co nám i Zemi znepříjemňuje život.

Blížící se změny

Ano, doba velkých změn se skutečně blíží, a pouze ten, kdo plně stojí v přítomném okamžiku, pevně spojen se Zemí, tyto změny ustojí. Země je tady pro nás, nenechá nás padnout, protože to by znamenalo, že neuspěla ve své karmické zkoušce. Úkolem Země, té živoucí bytosti, je projít s námi touto těžkou zkouškou beze ztrát. Proto nelétejte někde ve vesmíru… žijte život NA ZEMI, TADY A TEĎ - vaše přítomnost a Země samotná, je tím jediným neměnným. Vše ostatní se může změnit.  Neboli jak tvrdí jedna moje kamarádka:

NEJVĚTŠÍ DUCHOVNO, JE ŽIVOT SÁM!

 

Autor: Jana Tůmová

Sibyla.cz věštecký a poradenský on-line portál věštění karty tarot koučink léčení