Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS
Markéta

Markéta

Terapie, telegnose, koučink
Offline - volejte později
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Nádherný den! Vítejte na mém profilu. Jmenuji se Markéta.

Můžete mi zavolat, pokud si předem koupíte kredit na 15, 30, 45 nebo 60 minut konzultace. Po zaplacení vás bude kontaktovat administrátor a domluví s vámi termín hovoru. Koupit kredit.

Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA MARKETA text vaší otázky na číslo 903 55 60. Více informací o odesílání SMS najdete zde. Cena 1 SMS je 60,- Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, www.platmobilem.cz.


 

„Intuice je posvátný dar a racionální mysl je její sluha, pokorný sluha. V naší kultuře uctíváme sluhu a na ten dar jsme zapomněli.ƒ“

Albert Einstein 


 

Něco o mně

Mé jméno Markéta. Zabývám se telegnosí, psychoenergetikou, psychosomatikou, koučinkem. Terapie mohou být zaměřené různými směry. Prostředkem mohou být například bylinky, květiny, kameny, také použitá kosmetika nebo specificky provedená masáž. Použitou metodou může být například elementární magie.  

Vztah ke zdravotnictví, který se mi promítá do všech oblastí života, je dán studiem střední zdravotnické školy. Následovala specializace v oboru dermatologie na Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Studium různých dalších oborů od technických – Vysoké učení technické v Brně – nedokončené studium biomedicínského inženýrství, justice na Vyšší odborné škole správní, vysokoškolské studium hospodářské a státní správy a také marketingu a public relations jako MBA mi dává poměrně slušný základ pro možnost použití mnoha různých informací. Aktivní sport mi pomohl uvědomit si důležitost nejrůznějších vědomostí a jejich následné využití při propojení mysli s tělem. Je mnoho oblastí, kdy lze pomoci, pokud různé oblasti správně propojíme.

Práce jako taková i různé manažerské a obchodní pozice mi poskytly nejen nesmírné zkušenosti a ponaučení, ale i nadhled, který mi nyní umožňuje využít jisté metody tak, aby byly pro vás prospěšné. Asi nadprůměrně dramatický osobní život, pak poučení a odpuštění, moje děti a jejich nahnuté osudy, vše dohromady mě přivedlo  k určité vnitřní pokoře, touze inspirovat druhé svým životem, nepřehlížet,  k touze důvěřovat, milovat a  hlavně užívat si to!

Osobně se domnívám, že do každé role, musí člověk dozrát. Přestat být „zvědavý pro sebe“ a přemítat na co se zeptám, jakou techniku použiji, jak to vlastně na tom kurzu říkali, že se to má dělat? Myslím, že rady se dávají těžko.

Je to již přes 20 let J, co mne inspiruje medicína ve spojení s magií. Stále inspirující jsou pro mne jména jako Paracelsus, Jung, Goethe, Steiner, Vogel, Hauschka, Tomáš Akvinský, kteří jsou hmatatelnými prostředníky na cestě za poznáním.  

Léta mne také zajímala psychoterapie. Samotná psychoterapie se zaměřuje na minulost, rozebírá staré vlivy a struktury chování. Přesto, že najde příčinu, její role tam končí, často pak vedla k pasivitě a ne k akci. Oproti tomu věštba je náhled na budoucnost. Ten pak může pomoci  pochopit souvislosti.  Pomáhá ujasnit si současnou situaci. Pomáhá vytvořit si tu nejlepší možnou budoucnost. Prosto dnes kombinuji možnost náhledu na možný stav věcí v budoucnu, při současném zvážení minulých okolností jakožto vlivů, přitom  zůstat v přítomnosti a řešit aktuální  věci kolem nás. 

„ Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“
                                                                                   Mahátma Gándhí

 

Jsem tedy ráda za to, že během svého života jsem se stále dokola potkávala s lidmi, kteří u mne hledali radu a také pomoc.​ Až časem mi došlo, že bych se pomoci druhým mohla věnovat i lehce profesionálně.

Klienta lze nasměrovat a provézt obdobím změn v různých oblastech života – v práci, lásce, partnerství, péči o zdraví, výchově dětí, sportu, relaxaci – jeho volném čase. Měřítkem je vnitřní uspokojení, soulad mezi tím co činíte a tím, co skutečně konáte.

 

„ Je to ta nejlepší věc na světě, když máš něco, co druhý potřebuje, a můžeš mu to dát. “
                                                                                                                                         
 M.

Naprosto elementární oblast, kterou považuji za samozřejmou je  etika a naprostá důvěryhodnost. Jakékoliv selhání v touze vyzradit něco z poradenských hovorů někomu dalšímu, či případný sklon k manipulaci může zhatit veškeré vynaložené úsilí. 

Co můžeme pro sebe udělat?

Zapomeňte na domněnky, nejasné představy, obavy, nesnažte se číst cizí myšlenky. Trošku zpomalte. Dělejte to, co děláte, jen pomaleji. Pracujte, pohybujte se, mluvte, třeba i jezte lehčeji. Uvědomíte si pak, co se právě teď děje kolem vás.

Rozhodnete-li se mi zavolat, pomůžu vám najít řešení přístupem do univerzálního informačního pole, lze i channelingem. Určité věci lze řešit aktivní imaginací nebo prací s intuicí a podvědomím, transpersonálním koučinkem anebo i jinak lze hledat cesty. Je třeba si vždy uvědomit, že není cesta pro každého stejná a překážky může mít každý člověk zcela jinak nastavené.

Ideální je individuální poradenství se zpětnou vazbou, a pokud je to možné prakticky orientovaný trénink. Nemůžete pak dosáhnou  nic méně, než spokojenosti se svým vlastním životem.

Pokud se zeptáte formou sms, přijde vám odpověď na kladenou otázku, adekvátní běhu času.  Je-li problém hlubší, je třeba jej skutečně konzultovat. Je třeba situaci někdy doslova rozebrat, aby se pak dala složit zpět již lépe.  Od jedné konzultace se může odvíjet další, situace se v čase mění a na to je třeba brát zřetel, skutečnosti netajit, spíše se snažit je co nejlépe vyložit. Tak jak se věci a situace mění, cesta se stává zřetelnější a čitelnější, pak je i lepší možnost najít tu, která se jeví jak nejpříjemnější pro konkrétního člověka. Asi tak jako ve slavném výroku jednoho z mých oblíbených autorů:

 

„Po analýze štěpení, následuje vždy syntéza, skládání; a co bylo odděleno na hlubší rovině, sjednocuje se vždy na rovině vyšší.“

 

Co můžeme očekávat?

Zisk je často přímo úměrný hodnotě, kterou sami nabízíme.

Je tedy možné objevit nevyužitý potenciál v sobě samém a pak mít šťastnější, zdravější a úspěšnější život. A tak vždy dělejte, jak to cítíte a nebuďte smutní, když to nedopadne, podle očekávání a plánu vašeho skvělého rádce rozumu, protože ten zdánlivý neúspěch nás poučí a může být, že se ukáže tím nejlepším co nás mohlo potkat, věřte či ne…vím dobře o čem mluvím.

To výše psané neznamená, že můj život je perfektní. Také potřebuji svého mentora, kouče, učitele či rádce a ochránce … i když často je jím můj život sám.

Nechť všichni dokážeme s odstupem vnímat přísloví, jimž bylo určeno stát u zrodu naší společné cesty:

 

 „Longa dies ignavo homini, nox longa videtur et longi menses, longior annus abit. “

Dlouhý línému je den, i noci dlouhé se zdají, dlouhé i měsíce jsou​, předlouho vleče se rok.

 

„Pharmaco ignito spolianda densi est corporis umbra“  Když zaplane lék, je třeba svléci stín hutného těla.

                                                                             Symbola aureae mensae,p.91

 

 

„ Je to něco mezi nebem a zemí.  Je to naše srdce.“  

 

      

Vaše Markéta 

p.s.: Usmívejte se

 

Markéta - Sibyla.cz

Přehled článků autorky Markéty Natálie Hirschnerové

Naše Myšlenky

Koučink

Dar předvídání 

Strach

Vyřešme tu záhadu

a mnoho dalších na blogu


 

Sibyla logo