Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Alena

Alena

Astrologie, numerologie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Petra

Petra

Tarot, numerologie, SRT, reiki

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Iris

Iris

Tarot, kyvadlo, i-ťing

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Carol

Carol

Astrologie, numerologie, karty

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Lenka

Lenka

Astrologie, EFT, SRT

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

I-ťing

I-ťing - čínská kniha proměn

Čínská kniha proměn vznikla v dávných, pradávných dobách (cca 2. tis. př. Kr.). Patří mezi nejstarší knihy na světě. Kniha proměn je jednou z nejdůležitějších knih čínské kultury, měla a má vliv téměř na vše, co z čínského myšlení známe. Některé prameny uvádí, že předchůdcem I-ťingu byl prastarý věštecký systém založený na věštění z prasklin na želvích krunýřích. Podle legendy jsou hexagramy napodobeninami těchto prasklin. Kniha proměn představuje fascinující, propracovaný a dokonalý filosofický a věštecký systém, který měl a má zcela zásadní vliv na celou čínskou filosofii a náboženské směry. Kromě toho je I-ťing také příručkou vědy a nadčasovou knihou praktické životní moudrosti. Vše naznačuje tomu, že z I-ťingu vychází i filosofie taoismu a konfucianismu. Autorství I-ťingu se připisuje čtyřem významným čínským mudrcům - vládci Fu Si, králi Wenovi, Konfuciovi a vévodovi Čou (syn krále Wena). Pro západní svět ji ve 20. století objevil německý misionář Richard Wilheim, o knihu se zajímalo mnoho významných filosofů, matematiků a spisovatelů. I-ťing velmi zaujal i známého psychoanalytika C. G. Junga, který o ní prohlásil, že tato kniha je schopna zcela zásadním způsobem ovlivnit naše chápání světa.

I-ťing - čínská kniha proměn

Principy I-ťingu

Kniha proměn je vynikající věšteckou knihou, vychází z ucelené kosmologie (scénáře, podle nějž vznikl vesmír a vše, co existuje). I-ťing není založen na principu kauzality (příčina - následek), což je klasicky západní pohled. I-ťing vyjadřuje obraz okamžiku právě teď a nyní, nevyděluje detail z celku. Pozorovaný okamžik se v čínském myšlení jeví spíše jako souhra mnoha faktorů, než jako jasně vymezený výsledek procesu - řetězce příčin. Pokud si přejeme znát odpovědi na své otázky, můžeme sice předpokládat, že na základě obecných zákonitostí a našich předchozích zkušeností se stane to či ono, nicméně v rozhodující chvíli mají slovo i faktory zcela akauzální, nahodilé, nečekané (náhody, koincidence). Často jsou to právě náhody, osudové okamžiky, které mění naše životy, posouvají nás dál, nikoliv to, co jsme očekávali a předpokládali. Náhodně vybraný hexagram tedy ztělesňuje ono zázračné "zauzlení života a světa" právě nyní, v tomto jedinečném okamžiku. Každý jedinečný moment v nekonečném čase vesmíru je tvořen určitým poměrem sil jin a jang, které jsou vyjádřeny prostřednictvím čar výsledného hexagramu.

I-ťing - 64 hexagramů

I-ťing a hexagramy

I-ťing vychází ze základních 8 trigramů. Tyto základní trigramy jsou tvořeny kombinací 3 čar - jinových (přerušených) a jangových (plných). Názvy základních trigramů jsou: nebe, země, hrom, voda, hora, vítr, oheň, a jezero. Vzájemnou kombinací těchto 8 trigramů vzniká 64 hexagramů, obrazců, které představují různé archetypální obrazy. Každý hexagram je tedy tvořen 6 čarami. Každý hexagram má svůj význam, je obrazem toho, co je, takže nabízí zcela dokonalý vhled do situace a náměty, které stojí za to vzít v úvahu.

I-ťing a věštění

Pro věštění z I-ťingu se používají buď 3 mince stejné hodnoty, nebo přímo mince i-ťingové. Tak, jako u jiných věšteckých metod, i u I-ťingu platí zlaté pravidlo: čím konkrétnější otázka, tím konkrétnější odpověď. Zatímco se tazatel či věštec napojuje na pole informací, ze kterého bude čerpat odpovědi (pole akáša), jeho mysl postupně zastavuje svou činnost, čímž je odbouráno riziko vměšování se do procesu věštění. Poté jsou mince šestkrát vrženy a podle jejich hodnot se určí výsledný hexagram. Významy hexagramů jsou popsány v mnoha knihách o I-ťingu, takže pokud chcete, knihy si můžete zakoupit v našem e-shopu, a věštění s I-ťingem si tak sami osvojit.

Mince I-ťing pro věštění

I-ťing jako rádce

I-ťing je fascinující, vzrušující a velmi objevná hra, která nikdy nepřestane bavit, protože je stále jiná. I-ťing rozšiřuje obzory, zjemňuje vnímání, trénuje intuici a schopnosti vhledu. Tak, jako každý okamžik v nekonečném čase vesmíru je nový, tak i každý okamžik našeho života je zcela nový a neopakovatelný. Rozhodnutí, která nám přinesla úspěch v minulosti, mohou mít v současném okamžiku zcela opačný efekt. Pokud rozšíříme své vnímání, ať už s I-ťingem, či bez něj, zjistíme, proč tomu tak je, a budeme schopni nalézt jedinečný vhled pro každou jedinečnou chvíli našeho života.

Autor: Lenka Pragerová


Hledáte-li zkušeného profesionála, který pracuje s metodou I-ťing, a který vám pomůže vyřešit váš problém nebo pomoci lépe pochopit a vyřešit vaši situaci, kontaktujte některého z našich poradců.

Iris

Sibyla.cz věštecký a poradenský online portál Bombastus.cz e-shop s esoterikou a zdravou výživou