Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Olga

Olga

Terapie, Shamballa, Merkabah

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Lenka

Lenka

Astrologie, EFT, SRT

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Alena

Alena

Astrologie, numerologie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Carol

Carol

Astrologie, numerologie, karty

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Věra

Věra

Astrologie, numerologie

Jsem online - volejte
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Esoterika, vnitřní svět

ESOTERIKA ESOTERICKY ESOTERIKOS ESOTERISMUS VNITRNI POHLED NA SVET

Všeobecně laicky se esoterika nebo esoterismus, hermetismus, okultismus chápe jako soubor tajných učení, vědění, postojů a názorů, týkajících se fungování Vesmíru a života, přístupných a pochopitelných pouze úzké skupině lidí. To však není tak docela pravda.

Esoterika - náš vnitřní pohled na svět

Už Platón asi v roce 390 př. n. l. ve svém dialogu Alcibiades používá výraz „ta eso“ pro vnitřní věci, tedy myšlenky, pocity, vidění, které se dějí pouze uvnitř nás, jsou pouze naše vlastní, obtížně sdělitelné. Dále ve svém dialogu Theaetetus asi v roce 360 př.n. l. uvádí výraz „ta exo“ pro vnější věci, tedy předměty, situace a informace, které jsou veřejné, viditelné a pochopitelné všem. Můžeme je osahat, hodnotit, změřit, zvážit. Toto dělení převzal také Aristoteles. Pravděpodobně první výskyt řeckého slova esoterikos, vnitřní, najdeme u Lukiana ze Samosaty asi v roce 166 př. n. l.

Bytí a jsoucna

Věci vnitřní a vnější odpovídají také pojmům bytí a jsoucno, které používá moderní filosofie. Náš přístup k bytí, tedy podstatě, smyslu a tajemství života je vždy vnitřní, nesdělitelný, tedy esoterický. Kdežto jsoucna, která jsou služebníky bytí, tedy praktické věci denní potřeby k udržování života, jako je dům, nábytek, oblečení, peníze, jídlo, auto, knihy atd., jsou veřejné, viditelné, tedy exoterické, všichni je známe, společně sdílíme a chápeme.

Nikoli tajná společenství, ale sebezáchova

V minulých dobách nebylo vhodné být jiný. To není nic nového ani pro nás, současníky. Ještě před rokem 1989 se vyžadovalo souhlasit se všeobecně platnými názory. Tím horší to bylo ve starověku, středověku i novověku zejména vlivem církví a náboženství. Stačí si vzpomenout na inkvizici, na osud čarodějnic, templářů, albigenských a další kacířů, heretiků, odpadlíků. S vnitřním viděním světa samozřejmě souvisí i mimořádné schopnosti, léčitelství, jasnovidectví, prorocké umění, které byly tehdy také žárlivě střežené.

Sibyla vesteni vyklad karty tarot online telefon budoucnost vestba horoskop numerologie astrologie esoterika

Ne jen vyvolení, pouze ti, kteří pochopí

Proto není divu, že se lidé s jiným uměním a viděním světa setkávali v ústraní. Ne že by své vědění nechtěli sdělovat, prostě to nešlo. Většina by jejich názory nepochopila, stejně jako je tomu i dnes. Rozdíl je pouze v tom, že v současnosti již za jiné myšlenky nehrozí vyobcování, exkomunikace, postihy, vězení nebo smrt. To je také důvod dnešní přemíry esoterické, spirituální, okultní, hermetické literatury ve všech knihkupectvích. Uveřejňovat se může vše, ale je to málo platné. Pochopení a osvícení nespočívá ve čtení knih.

Nepochopitelné není tajné

Již v Pythagorově škole mystérií byli žáci rozděleni do kruhu exoterického, tedy nižšího, základního výcviku, a do kruhu esoterického, vnitřního, vyššího vědění, pochopení. Esoterika tedy není otázka vyvolenosti, výlučnosti, ale pouze a jedině jakéhosi nadání, schopnosti vnímání, cítění, chápání, stejně jako tomu je v jiných činnostech. Někdo není schopný hovořit o symbolech, metaforách, filosofii, náboženství, pro jiného je zase „esoterické, okultní a hermetické“ třeba pletení, vaření, řízení auta, počítač, Rubikova kostka nebo čínština.

Mnoho myšlenek – jeden cíl

Mezi známé esoterické, okultní a hermetické obory a směry patří magie, alchymie, astrologie, kabala, numerologie, křesťanská mystika, gnosticismus, neoplatonismus, Merkabah, mysticismus, svobodné zednářství, rosekruciánství, taoismus, spiritualismus, teosofie, antroposofie a mnohé další. Také Bible a Tóra jsou ve své podstatě esoterickými texty, protože jsou určeny k vnitřnímu pochopení. Bible obsahuje množství magické symboliky v protikladném významu. V záporném smyslu jako zákaz zneužívání věštění, v kladném smyslu jako upozornění na sny, vidění, vnitřní hlasy, hvězdy a jiné tajemné tajemné způsoby, jimiž nám dává Bůh svá znamení.

Sibyla vesteni vyklad karty tarot online telefon budoucnost vestba horoskop numerologie astrologie esoterika

Co je společné

Většině esoterických, okultních a hermetických proudů jsou společné základní sjednocující myšlenky.

  • Monoteistický přístup, vše vychází z jediného principu, Boha, Stvořitele, Zdroje.
  • Holistický, celostní přístup, všechny části viditelného i neviditelného Vesmíru jsou vzájemně propojeny.
  • Přesvědčení, že Vesmír se chová jako živá bytost vzhledem k Božské přítomnosti, životní síle.
  • Cesta z bodu Alfa do bodu Omega, vědomí, že Vesmír i lidstvo se stále vyvíjí směrem k vyšší kvalitě.
  • Existence duše, nehmotných energií, duchovních bytostí, jiného světa, astrálu, karmy, reinkarnace.
  • Zkušenosti osobní a duchovní proměny, osvícení, poznání, vrcholné zážitky, vize, posvátno.
  • Symboly, rituály, iniciace, zasvěcení, které usnadňují pochopení a předávají duchovní vliv.

Usnadnění pochopení

Esoterika není jediná tradice, ale obrovské množství často nesouvisejících hnutí, názorů, směrů. To může znejistit a vyvolat zmatky. Není třeba se ale tolik zabývat tím, co je v jednotlivých esoterických a spirituálních směrech odlišné. Důležitější je hledat prvky, které jsou společné. Protože jestli některé podobné myšlenky sdílejí skupiny duchovních lidí po celém světě, je to asi pro pochopení tajemství bytí, lásky, dobra, smyslu i smrti užitečné. Pochopení ulehčuje i přenos myšlenek a duchovních nauk z dobrého učitele na žáka. Také iniciace, zasvěcení, tedy předání duchovního vlivu prostřednictvím rituálu v některé tradiční organizaci s pevným řádem.

Autor: Vladimír Halama

Sibyla vesteni vyklad karty tarot online telefon budoucnost vestba horoskop numerologie astrologie esoterika

Sibyla vesteni vyklad karty tarot online telefon budoucnost vestba horoskop numerologie astrologie esoterika