Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS
Danica

Danica

Tarot, psychologie
Offline - volejte později
Pošlete SMS ve tvaru
SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Dobrý den, jmenuji se Danica a vítám Vás na mém profilu.

Můžete mi zavolat, pokud si předem koupíte kredit na 15, 30, 45 nebo 60 minut konzultace. Po zaplacení vás bude kontaktovat administrátor naší online poradny a domluví s vámi termín hovoru. Koupit kredit.

Nebo pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text vaší otázky na číslo 903 55 60. Více informací o odesílání SMS najdete zde. Cena 1 SMS je 60,- Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, www.platmobilem.cz.

Kdo jsem

Říkají mi Vědma Danica. Narodila som sa vo zvláštnej rodine. Moja matka bola rodáčka z Považia z pomerne materiálne chudobnej rodiny, ale nesmierne zaujímavej z hľadiska histórie. V našom rode totiž figurovali bohyne - ale nie ako symboly, ale ako ozajstné osoby. Možno ste niekedy počuli alebo čítali o žítkovských bohyniach, ktoré žili v oblasti dediny Žítkov. V tejto obci a okolí už od pradávna žili zvláštne nadané ženy, ktoré mali dar veštenia a ktoré nie vždy mali jednoduchý život. Dokonca ešte v 17. storočí ich za túto činnosť upaľovali. Ale nie všetky bohyne sa stali predmetom nenávisti a niektoré vo svojej činnosti pokračovali až do 20. storočia, kedy posledná žítkovská bohyňa zomrela prirodzenou smrťou. Teraz Vám možno napadá otázka, prečo to táto osoba píše? Ano, som preukázateľne z rodu žítkovských bohýň, moja pra predkyňa k nim patrila a z našej rodiny som ja jediná zdedila tento úžasný dar, ktorý teraz ponúkam aj ja Vám.

Danica vědma věštkyně věštění karty tarot

Intuice i akademické vzdělání

Mám mimoriadne vyvinutú intuíciu, dar predpovedania budúcnosti, ktorý som ešte podporila mojimi vedomostiami zo psychológie. Som absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, som graduovala zo sociológie a psychológie a celý svoj profesný život som sa aj venovala konkrétnej práci s ľuďmi. Až v neskoršom veku u mňa vyhrala moja bohyňa a viac ako 15 rokov sa venujem aktívne pomoci ľuďom práve v oblasti veštenia, výkladom tarotu, numerologie, karmy a prácou so životnými energiami. Pomoc hľadajte u mňa, pretože som s vami schopná vyriešiť akýkoľvek váš problém, či už je to otázka vzťahu, práce, rodiny a iného. Zverte mi svoj problém a ja vám rada a profesionálne odpoviem. Teším sa na Vaše zavolanie. Som Slovenka ale teraz už píšem česky. :-)

Jak pomáhám

Protože jsem vždycky věděla, že lidi jsou mou prioritou, tak jsem přijala osudem hozenou rukavici a začala jsem se naplno věnovat tomu, co mně baví nejvíc. Spojila jsem své odborné vysokoškolské studium filosofických věd, psychologie a sociologie, s naukami esoterickými a ve smyslu Celestýnských proroctví jsem začala objevovat také taje duchovního světa. Zjistila jsem, že tato kombinace je nejideálnější pro moje další směrování. Pomáhat lidem ve dvou úrovních, čistě vědecky, ale také za pomocí intuice a esoterických učení. A ukazuje se, že to byla šťastná volba. Nyní své vědomosti a dovednosti dávám k dispozici všem, kteří hledají nestandardní řešení své životní situace za podpory klasického univerzitního vzdělání.

Poskytované služby

  • Výklad tarotu
  • Psychologické poradenství se zaměřením na všechny druhy vztahů
  • Numerologické analýzy
  • Základní astrologické analýzy
  • Personální a profesní konzultace, koučování
  • Andělské terapie
  • Poradenství v esoterice se zaměřením na práci s energiemi

Návštěva u vědmy, vykládačky karet

Asi jste již zažili situaci, že máte pocit, že váš život jde nějak mimo vás, že na něj nemáte vůbec žádný vliv a že vše je zaměřeno proti vám. Řešení se nabízí několik podle toho, čemu jste ochotni věřit a čemu ne. Někdo změní vše, co změnit jde, spálí mosty, někdo se dá na alkohol nebo jiné návykové drogy, někdo se poddá, navštíví psychiatra a bere psychofarmaka, někdo se boří se svými obtížemi sám v přesvědčení, že stejně nikdo jiný jeho problémy řešit nemůže, protože ho nezná. Jsou mezi námi i tací, kteří věří v to, že něco tajemného mezi zemí a nebem je a že to NĚCO by mu pomohlo v řešení problémů a situací. A jedna z tradičních vyzkoušených možností je výklad tarotu.

Danica vědma karty tarot věštění

Tarot a psychologie

Vykládám Mýtický tarot, který je překrásně graficky zpracován a je dobře srozumitelný ve svých symbolech také pro vás. Ve výkladu se stává, že při vší snaze se nedaří najít správnou otázku na to, co nás zajímá, která by zásadním způsobem mohla vyřešit problém, který máme. V této situaci je výhodou, že mám hluboké znalosti psychologie, sociologie, protože jsem absolventkou filosofické fakulty. Cíleným odborným rozhovorem, rozebráním možností, situací, jsem schopna dořešit Váš osobní problém a nasměrovat Vás ke konstruktivnímu úspěšnému řešení. Moje praxe mi ukazuje, že tato jedinečná kombinace je velice účinná, klienty oblíbená, protože výklad je obohacen o konkrétní rady, které už jsou v ceně výkladu. Můj výklad tarotu je i několikahodinová schůzka, ze které by klient měl vždy odejít s pocitem, že ví, jak dál, a že čas a peníze, které do této jedinečné akce investoval, se mu vrátí v pocitu uspokojení.

Jak tarot funguje?

Tarot přináší jakoukoliv formou poznání, především poznání a pochopení sama sebe, které nás obohatí a posune dál na naší životní cestě. Častá otázka je, jak je možné, že z tarotových karet lze získat informace a to až obdivuhodně přesné a pravdivé. Tarotové karty jsou pouhým médiem, prostředníkem mezi námi a naším podvědomím a jako takové jsou schopny vytvořit pro nás čitelný informační most. K tomu, abychom tento most dokázali vytvořit, mohou velmi dobře posloužit rozličné rituály. S jejich pomocí ve skutečnosti necháváme vlastní vědomí ustoupit do pozadí a umožňujeme našemu podvědomí vystoupit na povrch a pomocí vnějších symbolů se srozumitelně projevit. Výklad je založen na nevědomém vyhodnocení pocitů a vjemů z jednotlivých karet.

Formulace otázek

Zdánlivě jednoduchá věc, jakou je kladení otázek, je v podstatě klíčový moment celého úspěšného a srozumitelného výkladu. Mělo by platit jedno zásadní pravidlo. Soustřeďme se na každé slovo, neměli bychom zapomenout ani na spojky, zájmena a předložky, které při formulaci otázky použijeme. Jednotlivá slova, celé věty a souvětí vyvolávají v podvědomí odpovídající odezvu. Tato odezva se následně zobrazí ve vyloženém obrazci a je na vykladači, aby nalezl správné spojitosti mezi slovy obsaženými v otázce a významy jednotlivých karet. Pro formulaci správných otázek je důležité si uvědomit, co vlastně chceme pro tazatele udělat, jakou informaci touží tazatel získat. Člověk si často sám podsouvá stále stejné zakořeněné myšlenky a tím snadno vytvoří dezinformaci. Kolikrát jsme přesvědčeni o tom, že někde něco není jenom proto, že jsme se poprvé dívali špatně.

Danica výklad karet věštění sibyla

Jednoduché situace

Otázka by měla mít co nejjednodušší znění a jednoznačnou formulaci. Jestliže chceme získat přímou odpověď, mělo by být možné na formulovanou otázku odpovědět ano nebo ne. Přímá odpověď je tzv. věštecká. Výhodou věštby je, že naše víra v předpověď posiluje její realizaci, avšak zklamání z nezdaru je posíleno také. Pouhou odpovědí na přímou otázku bychom se však neměli uspokojit. Tento typ tzv. uzavřené otázky je ale vhodný pouze pro jednoduché praktické situace, nikoli pro hlubší emoční, vztahové a životní záležitosti. Tam musíme karty nechat více mluvit.

Naše možnosti a předpoklady

V první fázi tvorby otázky jsme formulovali dotaz na základě dané situace, kterou chce tazatel vyřešit. Druhou fází může být rozvedení přímé otázky o doplňkové výklady, které nám nastíní, jaké má tazatel skutečné předpoklady na to, aby se předvídaný osud naplnil. Otázka by mohla znít např.: „Na co se mám soustředit, aby se předpovězená událost stala skutečností?" Porovnáním karet zjistíme, jak si může tazatel pomoci realizovat předpověď. V tomto okamžiku ovšem začínáme zasahovat do karmických struktur a to bychom měli ve svém výkladu již zohlednit. Za úplné analyzování přímé otázky můžeme považovat výklad, ve kterém bude obsažena přímá odpověď, doplňkové výklady skutečných možností pro realizaci předpovídaného osudu a také odhalení skrytých souvislostí, kterými můžeme mimo jiné upravit svůj energetický systém, psychiku a hlavně podvědomí tak, abychom maximálně posílili pravděpodobnost uskutečnění předpovídané události případně vyhnutí se jí.

Přesnost otázky, svobodná volba a změna osobnosti

Pro lepší názornost použijme jednu z častých starostí lidského druhu: „Naleznu svou životní lásku?“ Jestliže necháme otázku v této formě, pak odpověď bude na devadesát devět procent ANO. Otázka totiž není časově omezena a není ani specifikováno o jaký vztah se má jednat. Proto je nutné definovat za prvé časový limit a typ vztahu. Otázka by měla znít například: „Naleznu do roka partnera, se kterým mi bude dobře?“ Tato otázka nám sice zodpoví, zda je vztah možný, avšak pouze v rovině pravděpodobnosti. Zda se vztah stane skutečností, je vhodné doplnit výklad o otázku: „Jsem na vznik partnerského vztahu připraven?“ Asi nejlepší pro toto ověření je použít výklad na čakry. Další otázka: „Je na vztah připraven i protějšek?“ Posledním doplňkovým výkladem nastíníme tazateli, co ještě potřebuje udělat, aby vzniku vztahu co nejvíce napomohl: „Co potřebuji upravit či vyřešit ve své osobnosti, abych mohl vztah realizovat?“ Touto otázkou sice zasahujeme do karmických souvislostí, ale vlastní náprava stejně zůstává na tazateli, změny osobnosti za něj nikdo udělat nemůže. Proto Vás prosím, před výkladem si promyslete záležitosti, které potřebujete řešit a v klidu se zamyslete, co se přesně chcete od tarotu dovědět.


Věštecký a poradenský on-line portál Sibyla.cz