Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Lenka

Lenka

Astrologie, EFT, SRT
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Alena

Alena

Astrologie, numerologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Adam

Adam

Astrologie, tarot, regrese
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Petra

Petra

Tarot, numerologie, SRT, reiki
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Carol

Carol

Astrologie, numerologie, karty
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Olga

Olga

Terapie, Shamballa, Merkabah
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Jak pomáhám lidem?

V období 2008 - 2011 jsem prožila velmi zásadní životní zlom, díky kterému jsem pochopila rozdíl mezi pravou pomocí a pomocí, která ve skutečnosti pomocí není. Pochopila jsem hlouběji, že i když lidé chtějí druhým pomáhat, činí nevědomě vlastně opak, a díky tomu pak lidé nerozpoznají, když jim někdo opravdu pomáhá, tedy nerozpoznají, že se setkávají s opravdovou pomocí. Já pomáhám lidem tak, že jim v první řadě poskytuji odpovědi v podobě objasnění. Dělám to tak, aby pochopili, že většina věcí, o kterých se dozvídají z duchovních oblastí, esoteriky či magie v oblasti přístupu k životu je zcela jinak, a jak. Kdyby to lidé pochopili, vše by jim začalo dávat smysl. Takže pomáhám lidem v tom, že je naviguji skrze osvětlení v různých životních oblastech ("nové" úhly pohledu na životní situaci, zdraví, sebe - realizace, sebe - naplnění, apod.). Co myslím "novým" úhlem pohledu"? Myslím tím v podstatě otevření očí, kterého jsou lidé sami schopni jen tehdy, mají-li potřebné Poznání. Pakliže si lidé toto Poznání doplní, nebudou již potřebovat tolik pomoci zvenčí.

Pomoc NENÍ  za někoho něco dělat (opakovaně), ale podat pomocnou ruku, aby se naučil pomáhat sobě samému. Taková pomoc má efekt proto, že se člověk pak stává nezávislým a soběstačným.

V období následujícím po výše popsaném období zlomu jsem prožila vhledy, ze kterých jsem zformovala metodu, kterou mohu mnoho věcí ukázat lidem v praxi - jejich prožitkem. Tato metoda je o hlubokém spojení celistvosti člověka do Bezpodmínečné Lásky. Zde už se jedná o zcela konkrétní pomoc lidem. Touto metodou člověk prožije spojení a vstup do stavu Bezpodmínečné Lásky, což je pro každého zcela zásadní prožitek. Dříve jsem některé z částí této metody poskytovala lidem i jednotlivě, tato metoda ovšem spojuje všechny dříve používané metody do jednoho celku, navíc jsou v ní integrovány ještě další metody, které jsem třeba sama nepoužívala. Základní osa má 22 stupňů, ale už i prvních pár stupňů otevírá lidem i několik desítek schopností, včetně různých druhů intuice, kam se většina lidí ještě nepodívala. Chci zdůraznit, že se vlastně jedná o sjednocování toho, co lidé celá tisíciletí rozdělovali - nejvíce za posledních 1000 - 1500 let (a déle). Kvůli rozdělování jim pak však mnohé nedává smysl a nefunguje.

Arcana - článek Jak pomáhám lidem?

Metoda Hlubokého spojení celistvosti člověka do Bezpodmínečné lásky je určena všem, kteří na sobě chtějí pracovat, chtějí se učit. Pokud se někdo učit nechce, pak mu tyto věci nic nepřinesou. Mnoho lidí si neuvědomuje, že jejich existence ve fyzické hmotě má nějaký hlubší smysl, že tu jsou kvůli učení a zdokonalování. Je to jako ve škole, akorát zde se jedná o školu života. Leností a ignorací ničeho nedosáhnete. Pokud se ve škole života nechcete učit, chodíte "za školu", kašlete na učení, prožíváte rány, příkoří a různé druhy utrpení. Přitom samozřejmě nemůžete být šťastní. A přitom se jen stačí učit tomu, co dnes lidé nazývají Probuzení, zapojit se vlastní iniciativou, a tím využívat skutečné pomoci, kterou pak budete schopni rozpoznat.

Kromě samotného osvětlení a metody hlubokého spojení celistvosti do Bezpodmínečné Lásky používám další rozvinuté schopnosti - například energetickou opravu a otevření vstupu 3. části mozku a jeho základny, vysílání vibrací na cílené místo, atd. Účinkům těchto metod ještě mnoho lidí nerozumí, a to ani po vysvětlení, že jde o spojení s Láskou skrze vyšší vědomí + vše - vědomí. Většina lidí zatím nemá natolik rozsáhlé Poznání, aby chápali, proč je tak moc důležité jejich spojení s vědomou bezpodmínečnou Láskou, a proč k tomu potřebují ještě další nejvyšší spojení.

 

Chcete pochopit sami sebe, vzít život do svých rukou a nevíte, jak začít? Potřebujete pomoci? Obraťte se na mě.

Vaše Arcana