Online poradna

Volejte po zakoupení kreditu
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Agnes

Agnes

Astrologie, psychomantie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Olga

Olga

Terapie, Shamballa, Merkabah
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Petra

Petra

Tarot, numerologie, SRT, reiki
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Ondřej

Ondřej

Psychotronická diagnostika
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Carol

Carol

Astrologie, numerologie, karty
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Kateřina Marie

Kateřina Marie

Astrologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Bezpodmínečná Láska a Změny na Zemi

Jaký je rozdíl mezi Bezpodmínečnou Láskou a Láskou, kterou zná většina Lidí? To, co lidé běžně prožívají, nazývají Láskou, ale není to Láska, protože vychází z ega, z přesvědčení myšlenek, z rozumu. To, že se nejedná o skutečnou Lásku, se pozná tak, že pokud objekt lásky odejde či zemře, přijde bolest. Taková událost lidi bolí, ale co je ve skutečnosti bolí, jsou jejich myšlenky (ego), spojené s fyzickým tělem, a tudíž i s fyzickým srdcem. Protože lidé zcela nechápou, čím je tato bolest ve skutečnosti způsobena, jsou přesvědčeni, že ona bolest, utrpení a smutek jde z jejich srdce.

Bezpodmínečná Láska

Skutečná Láska (Bezpodmínečná), to je nejen laskavost, dávání a přijímání, vycházející z hloubi srdce, ale také i poznání, intuice a pochopení. Když člověk používá tuto Lásku, pak ovládá hlubší pochopení, a to díky Poznání, ať už vychází z pocitů Duše či z Poznání jeho Ducha. Tato Láska je rozsáhlou intuicí, ona skutečně Ví a skutečně Vidí, daleko za hranice lidského rozumu. Tato Láska je skutečným pochopením a cítěním své celistvosti, proto člověk neprožívá bolest ani trápení, není zmítán nepříjemnými emočními výkyvy, on VÍ! Člověk, který je zcela spojený s touto Láskou a žije ji, nepřikládá svým myšlenkám důležitost a postupně začíná používat informace - Poznání k tomu, k čemu jsou původně určeny.

Bezpodmínečná Láska, to je opravdová celistvost, poznání, intuice - Arcana

Myšlení unavuje

Většina lidí zatím používá rozum, myšlenky k přemýšlení a nikoli informace Poznání z vše-vědomí. Tento přístup lidem odčerpává energii, proto jsou unavení, (přestože se třeba nijak fyzicky nenamáhali) nebo dokonce nemocní. Stejně tak jim bere energii používání rozumových – tedy myšlenkových domněnek o Lásce. V takové Lásce se vyskytují i emoční výkyvy (bolest, trápení, odmítání či hluboký smutek), což velmi odčerpává vlastní energii člověka. Láska Bezpodmínečná (Láska univerza, chcete-li) naopak energii vytváří, dodává, uzdravuje, přitahuje do života to, čím je sama o sobě! Vidíte ten rozdíl? Tímto Bezpodmínečná Láska poskytuje energii a prostor k rozvíjení skutečné Tvořivosti, k posílání energie a také k tomu, čemu zatím říkám Fyzika Energií, což je v podstatě opak toho, čemu lidé říkají magie.

Energetické upírství

Bezpodmínečná Láska tu vždy byla, je a bude, používáním myšlenek a přemýšlením se však od ní lidé velmi odklonili. Čím více je člověk ponořen do myšlenek rozumu, tím více se odděluje od podstaty sebe samého. To přináší obrovské oslabení, které přichází tím rychleji, čím rychleji člověk svým myšlenkám (vlastním i cizím) uvěří. A co udělá oslabený člověk, který potřebuje energii? Krade ji jiným. Takto si lidé kradou energii mezi sebou navzájem, nejčastěji pomocí emočních výkyvů. Jeden rozčílí druhého (a tím získá jeho energii hněvu). Rozhněvaný přijde o energii a hledá někoho dalšího (manželka, děti, soused…), od koho si tuto ztracenou energii vezme zpět. Lidé tomu říkají energetické upírství, pravdou však je, že to tak dělají úplně všichni. Samozřejmě většinou nevědomky. 

Je nějaká obrana proti energetickému upírství? Dodám jen tolik, že když si člověk NEBERE OSOBNĚ křik někoho cizího, pak ten nemá šanci vysávat mu energii a on sám pak nemusí vysávat někoho dalšího. Pokud si člověk "opraví" tento křik uvnitř sebe, vůči sobě samému, kterého si jenom nevšímá + pochopí onu vztahovačnost, pak je jedno, co se kolem něj děje, zda je někde nový anebo nikoli. To s člověkem nesouvisí, pouze z pohledu zrcadlení. Lidičky si TO často myslí, jenže je to omyl.

Bezpodmínečná láska a energetické upírství, článek Arcana na webu Sibyla.cz

Moc a bez - moc

Další možností jak si nahradit ztracenou energii je prožívat určitý druh stresu, nátlaku, pak strachem, zkrátka emočními výkyvy, od negativních až po nadšení, chtění apod. Toto však není energie, kterou lze použít, je to destruktivní energie, způsobující fyzické, psychické a citové problémy a choroby. Už samotná posedlost rozumovými myšlenkami a víra v tyto myšlenky se dá považovat za určitý druh choroby. Co je nemoc? Vždyť už ze samotného základu slova člověk vidí, že jde o ne – moc, což vyzývá k tomu, aby si člověk vzal zpět svou moc. Většina lidí to však chápe jako potvrzení své bezmoci. Jakmile člověk bezmoci podlehne, ztrácí zájem o skutečný život, ztrácí většinu energie a to má ještě mnoho dalších následků.

Změny na Zemi – Nová doba

Změny na Zemi, které se nyní zrychlují, což každý z nás jistě pociťuje, postupně vytvářejí události, které lidem způsobují čím dál tím větší nepohodlí, což je nabádá, aby se začali učit právě těmto věcem a dopracovali se k opravdové Lidskosti a vřelosti, a to úplně ve všech oblastech života. Pakliže se někteří nechtějí učit, budou z této školy jak se tak říká „vyraženi“. Být mimo tuto školu však neznamená, že budou moci pokračovat v nic-nedělání a přežívání, čekají je mnohem tvrdší zkoušky a to v podmínkách, které si zatím ani neumí představit. 

Sebeobviňování, hřích a trest

Mohlo by se zdát, že se jedná o trest, ale není tomu tak. Mnoho lidí už ví, že žádná vina, hřích ani trest neexistují. Všechno toto je způsobeno odtržením od sebe samého a oddělováním se, v myšlenkách, kterými si Lidé ubližují. Co je to hřích? Proč člověk vnímá něco jako hříšné? Protože používá rozum, a ten vše (kvůli nepochopení skutečné podstaty věcí) rozděluje na dobré a špatné. To špatné je pak chápáno jako hřích. Je třeba chápat, že to, co člověk vnímá jako špatné, je ve většině případů jen nesprávně použitá záležitost. Jde o nepochopení. Co to vlastně znamená obviňovat sebe samého nebo kohokoliv jiného? Je to ve skutečnosti pokus vyvléci se z učení a změn, které jsou však pro člověka nutné. Lze to přirovnat k výmluvě žáka, že mu pes sežral sešit, a proto nemá domácí úkol. Sebe-trestání je pouze nezvládnutí a nepochopení myšlenkových emočních výkyvů, které lidé mylně považují za pocity Srdce.

Iluze mysli a bezpodmínečná láska, článek Arcana Sibyla.cz

Proč se něco děje?

Takže pokud se lidem něco děje, je dobré se zeptat Proč se to děje? Odpověď je zároveň Příležitostí ke změně, ne důvodem k sebe-obviňování a sebe-trestání. Takové pocity a myšlenky člověka jen obírají o čas a energii. Je třeba chápat, že Bytí a Bezpodmínečná Láska (Láska univerza) nemůže akceptovat ničení ani destrukci. Když to člověk nechápe po dobrém, lze jej to naučit i jinými způsoby. Já tomu říkám, že člověk dostává obrazně "cihlou" do hlavy, a po každé je "cihla" větší a větší, až na člověka spadne přímo "barák". Kdykoliv však, v kterékoliv chvíli to může člověk změnit a tento proces sebe-destrukce zastavit! Posledních 100 - 500 let, dochází k extrémním destrukcím a sebe-destrukcím. A proč se to děje? Je to opět kvůli nepochopení, nepochopení lidí. Lidé si neuvědomují, že pokud ubližují sobě samému, ubližují zároveň i svému okolí, Zemi, celé Existenci, protože jsou s ní spojeni. A to funguje i v případě, že sedí sami, zavření doma a ubližují si svými myšlenkami. Pokud v takovém rozpoložení navíc jdou mezi lidi a ventilují navenek své bolesti, utrpení, ublížení, choroby, smutky, deprese nebo otrávenost, ještě více a více, skrze komunikaci, i na dálku, místo toho, aby se pustili do oprav a uzdravení svého stavu, pak není divu, že se jim děje, to, co se děje. Je to skutečná nezodpovědnost a nelidskost. Změny, které teď na Zemi probíhají, směřují NEJEN k vyčištění takového chování. Vývoj a změny tento proces otočí, skrze změny na Zemi, které začínají.

Poselství Nové doby

Je třeba, aby lidé pochopili provázanost všech věcí a přestali ubližovat jak sobě, tak druhým. Je třeba, aby se lidé naučili (namísto stěžování, obviňování a ventilování negativity) poodstoupit od těchto věcí a pátrat po příčinách toho všeho v sobě.  Nic se jim neděje jen tak. Když už se něco děje, je to vždy Příležitost k pochopení a změně, nikoliv trest. Jde o to, aby Lidé začali používat svou Lidskost, svoje vlastní schopnosti, Lásku a Laskavost, aby se naučili skutečně dávat a skutečné přijímat a další věci související s opravdovou Lidskostí. Tento čas je časem, kdy by měl člověk zpomalit a přistupovat sám k sobě i druhým s větší ohleduplností, pochopením, respektem a úctou. Každý by měl akceptovat a přijmout změny, které se teď na Zemi dějí, nebránit se jim, nepokoušet se před nimi uhýbat, neboť i on sám k tomuto stavu přispěl. Každý by měl přijmout svůj díl zodpovědnosti.

Cesta k pochopení

Díky pochopení toho, co člověk předtím nevěděl, přichází totiž obrovská ÚLEVA, UVOLNĚNÍ a POCIT ŠTĚSTÍ, RADOSTI. A tak je výrazně užitečnější, ptát se (i mě) na takové věci, které ve Vás vyvolávají JAKÉKOLI nepříjemné rozpoložení, s cílem "PROČ". Lidé jsou totiž přesvědčeni, že vědí, co jsou prvotní příčiny také díky psychologii. Není to ani z dětství, ani z porodu, ani proto, že někdo Vám něco provedl. To je opět obviňování (čehokoli). Prvotními příčinami jsou reakce a jednání, které naopak NEJSOU NEPŘÍJEMNÉ, a PROTO si je člověk nepamatuje. Díky Poznání Prvotních Příčin se totiž postupně naučíte nejen chápat i ostatní věci v životě, ale NAVÍC jednat tak, aby Vám to přineslo do vztahů, zdraví, práce, ocenění, do života, NEUSTÁLE ZLEPŠOVÁNÍ. NAVÍC, díky pochopení a novému úhlu pohledu, nemá člověk problém situaci přijmout, čímž si otevře TAKÉ dveře i v takových oblastech, ve kterých strádá nebo se mu nedostává. Dokud člověk neumí skutečně přijímat, tak se nemůže divit, že nedosáhne na svůj vysněný život. A to Vás moc ráda naučím a ráda se podívám, čím si svoje vlastní dveře zavíráte.

S láskou a úctou Arcana

Sibyla.cz - on-line poradna, karty, tarot, koučink, poradenství