Online poradna

Volejte 906 500 500 + číslo linky - 50 Kč/min.
Pošlete SMS na 903 55 60 - 60 Kč/SMS

Poradci právě online

Agnes

Agnes

Astrologie, psychomantie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Carol

Carol

Astrologie, numerologie, karty
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Olga

Olga

Terapie, Shamballa, Merkabah
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Lenka

Lenka

Astrologie, EFT, SRT
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Alena

Alena

Astrologie, numerologie
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60
Ivana

Ivana

Tarot, EFT, akášické záznamy
Jsem online - volejte
Nebo mi pošlete SMS ve tvaru SIBYLA text otázky
na číslo 903 55 60

Tarotová karta Mág

Tarotová karta Mág - charakteristika symbolu

Pravý charakter symbolu tarotové karty Mág, vyjadřuje kladnou motivaci a zlepšení budoucích vlivů. Ty dokážeme dosáhnout v dané oblasti důslednou komunikací. Tarotový Mág je kouzelník, jež dokáže využívat svou tvořivou, aktivní sílu, ale i svých všestranných schopností. I proto je vhodné jeho vzor přijímat jako moudrý odkaz filosofie tarotových karet s danými symboly. Mág je obdařen předměty a symboly z malé arkány (meče, poháry, hole, disky). Využívá jich k ideálnímu způsobu komunikace a vyjednávání. Praktičnost Mága je rovněž obdařena darem správného načasování, a tak ví, kdy začíná vhodné období pro jednání. Magické schopnosti využívá k transformaci, proměně a dosažení vytyčených cílů. V této podobě je při věštění a výkladu karet tarotový Mág vítaným hostem. Pozor však na narušení rovnováhy. Mág by svou nezdravou horlivostí mohl uškodit kvalitním záměrům, ale i vztahům.

Tarotová karta Mág a uplatnění v povolání

Pro profesní oblast tarotová karta Mága přináší úspěch, finanční odměnu a trend zlepšovat pracovní podmínky. Je proto žádoucí se cílevědomě věnovat plánovaným úkonům k dosažení cíle. Úspěch v podnikání je spojen s iniciativou, jež je spojována s překonáváním překážek. Ve zkoušce lze využívat zkušenosti, dostupné kontakty a cit pro správné načasování. Získané zkušenosti lze využít v nové profesní příležitosti, v novém projektu. Především se uplatní přehledem v profesním oboru, aktivitě, všestrannosti a flexibilitě.

  Tarotová karta Mág - Crowley            Tarotová karta Mág - význam symbolu tarotové karty

Osobní vztahy a princip tarotové karty Mág

V osobních a v mezilidských vztazích se tarotová karta Mág spojuje s možností dosahování kvality v nich. Základem je fascinující a přitažlivá osobní energie. Ta vede k souznění v jednání, jež je propojeno se vzájemným nasloucháním si, respektováním názorů druhých. Vzájemná úcta mnoho vyřeší a kvalitu vztahu prohloubí. Význam tarotové karty Mág, jak je prezentována, je základem pro každý typ mezilidských vztahů.

Tarotová karta Mág v osobním rozvoji

Tarotová karta Mág poukazuje na osobní podstatu, potenciál a možnosti, jež máme k dispozici. Při jednání jsme potom schopni využívat poznatků účinku propojování zemské energie s kosmickou. V tento čas právě lépe přijímáme všechny vlivy světa, jež jsou promítání makrokosmu v lidském mikrokosmu. Mág je obdařen uměleckým talentem a tvůrčí schopností komunikace. Poučení tarotové karty Mág říká, že my lidé si máme častěji uvědomit etiku jednání vedoucí k ušlechtilým cílům, jež jsou v souladu s Vesmírným řádem. Co lze pro dnešní dobu z odkazu tarotové karty Mág vyčíst, je životní styl vedený důsledností v komunikaci a v odvaze při osobním jednání. Pojem komunikace, jež Mág symbolizuje, je v ochotě jít do otevřeného jednání. Naslouchají-li si zúčastněné strany vzájemně, uznávají-li názory druhého a snaží-li se vzájemnou domluvou dojít k řešení, jenom potom to má všechno smysl. Každý jedinec má právo se vyjádřit a mít svůj názor. Je na osobní připravenosti nést důsledky svého jednání a rozhodování. Tarotová karta Mág je v tarotu zařazena pořadově jako jedna z prvních karet, což je podstatné pro šťastný život ve smyslu přiřazeného významu., tj. projev a schopnost osobní odvahy v komunikaci.

 

Autor: Marie Plášilová

Sibyla.cz věštění poradenství karty tarot

 

 Zpět na přehled článků